Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved Høgskolen i Innlandet

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342889

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

HINNKOMMERS vil i samarbeid med Klosser Innovasjon, øke kommersialisering av forskningsresultater ved HINN. Dette skal gjøres ved å utvikle rutiner og retningslinjer for kommersialisering, øke kompetansen om kommersialisering ved Høgskolen gjennom informasjonsressurser og møteplasser. Arbeidet vil i hovedsak rettes mot fagmiljø som bioteknololgi, men også fagmiljø knyttet til spill, landbruk og økologi. Allerede identifiserte resultater med kommersielt potensial vil følges opp i samarbeid mellom HINN og Klosser.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020