Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Forsterking av BI Startup som kommersialiseringsmotor ut fra Handelshøyskolen BI

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342905

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Handelshøyskolen BI er den største handelshøyskolen i Norge og den nest største i Europa med om lag 20.000 studenter. BI sin faglige virksomhet er organisert i ni institutter, der Institutt for strategi og entreprenørskap leder prosjektet, mens flere andre institutter vil delta. Med over 20.000 studenter og posisjonen som Norges ledende handelshøyskole, har BI en unik mulighet til å involvere studentene som kraft og drivere for kommersialisering av idéer fra ansatte og studenter. Både ansatte og studenter ved BI har bred kommersiell kompetanse som i dag ikke blir utnyttet til kommersialisering av nye prosjekter internt. Det er et voksende behov for mer tilrettelegging for kommersielle prosjekter både hos ansatte og studenter. Det ser man både gjennom faglige og utenomfaglige initiativer. Gjennom satsingen på initiativer som BI Startup og Oslo Big Data Day har det vokst frem et miljø for å engasjere seg i entreprenørskap og innovasjon utover forskning og fag. På den faglige siden har BI startet opp ulike bachelorgrader med fokus på innovasjon og kommersialisering: Bachelor i Entreprenørskap, Data Science for Business, Digital Business og Rettsvitenskap. I tillegg har BI master i Entrepreneurship and innovation, Data Science for Business, for å nevne noen. BI har allerede etablert BI Startup som et fysisk senter for utenomfaglig entreprenørskap, der studenter og forskere kan møtes for å diskutere idéer, forretningskonsepter og bedriftsetableringer. Dette kommer som en følge av et ønske om å utnytte den kommeriselle kompetanse BI har allerede har til å støtte opp under kommerisalisering av ideer fra studenter og ansatte. Gjennom denne søknaden ønsker BI å styrke fokus og innsats for å realisere potensialet i bedriftsetableringer fra ansatte eller studenter. Prosjektet skal forsterke innsatsen opp mot forskningsmiljøene på BI gjennom ulike aktiviteter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020