Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenarios for Protecting European Avian Redistributions

Alternativ tittel: Alternativer for å beskytte Europeiske fugle-utbredelser

Tildelt: kr 3,8 mill.

Nettverk av verneområder er viktige for bevaring av biologisk mangfold i en verden i endring. Internasjonale avtaler for bevaring av biologisk mangfold må oppdateres for å takle begge klimaendringer og arealbruk. SPEAR-prosjektet vårt har tre hovedmål. Først vil vi bruke regionale planer for å evaluere verneområder for å finne de viktigste lokalitetene, men også hullene. For det andre vil vi utvikle bedre metoder for lokalitetsforvaltning for å hjelpe arter med å tilpasse seg effektene av klimaendringer. Bedre forvaltning vil bidra til å fortsette høstingen av arter som er jaktbare. Til slutt vil vi evaluere gevinster i biologisk mangfold fra bevaringshandlinger for å forbedre økosystemtjenester fra våtmarker med ulike typer forvaltning. Våre analyser skal være basert på store datasett for landfugler, vannfugler og sjøfugler i Europa. Vi vil fastsette bevaringsprioriteringer og komme med nye forslag for å oppfylle internasjonale mål for bevaring av land og hav (30% innen 2030). Vi vil vurdere de mulige kostnadene ved ulike forvaltningsplaner for verneområder og forvaltning av jaktbare arter av vannfugler. Vi vil undersøke biologisk mangfolds respons på forvaltning av naturlige og kunstige våtmarker, og med programmer som etablerer nye lokaliteter på tvers av landskapet. Resultater fra SPEAR-prosjektet vil gi ny kunnskap som trengs for internasjonale avtaler (f.eks. FN post-2020 Internasjonal avtale om naturmangfold, EUs biodiversitetsstrategi) og bevaringsavtaler (Bonn-konvensjon om vern av trekkende arter av ville dyr, Avtale om vern av Afrikanske-Eurasiatiske trekkende vannfugl). Vårt team av forskere og partnere vil samarbeide for å sikre deling av kunnskap, utmerket vitenskap, gode samarbeid og rask sirkulasjon av resultater for å møte de skiftende behovene for bevaring.

International frameworks for biodiversity conservation highlight the importance of adapting current conservation strategies to create an integrated network of protected areas (PAs) that will be resilient for protecting biodiversity under different scenarios of climate and land-use change. SPEAR will provide new knowledge on: i) use of large-scale spatial planning to identify priority areas and gaps in networks of PAs and improve their resilience to future threats, ii) adapting PA management to facilitate responses to climate change, including sustainable harvest of quarry species, and iii) how to upscale biodiversity gains from local conservation interventions to maximize multifunctionality of ecosystem services from wetlands under different governance. We will use the most comprehensive pan-European datasets on landbirds, waterbirds, and seabirds to address these three key topics. Specifically, we will carry out a conservation prioritisation exercise to highlight gaps in the international network of PAs and provide suggestions to meet targets for 30% at land and sea for current and future threats and pressures. We will also assess the cost-effectiveness of implementing management plans for climate change adaptation in PAs, and ensure sustainable harvest of hunted species of waterbirds. We will investigate biodiversity responses to management in natural and created wetlands, including the potential benefits of wetland conservation interventions at a landscape scale. SPEAR activities are relevant to targets of multiple international conservation agreements (UN post-2020 Global Biodiversity Framework, EU Global Biodiversity Strategy) and treaties (Convention on Migratory Species, AEWA). SPEAR will contribute to guiding the implementation of these and their Strategic Plans. Our consortium will ensure effective knowledge transfer, excellence in scientific outcomes, productive stakeholder engagement and rapid dissemination to ensure implementation of SPEAR's results.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling