Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Accurate biomass estimation of salmon from cage to harvest

Alternativ tittel: Nøyaktig måling av biomasse av laks fra utsett til slakt

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

342996

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Måling av biomasse er en utfordring i lakseoppdrett. Mer nøyaktig informasjon om både stående biomasse og forventet fremtidig biomasse vil hjelpe lakseoppdrettere å redusere driftskostnader og øke salgsinntekter. Mer nøyaktige tall på stående og fremtidig biomasse er kritisk for å optimalisere forbruk av fôr, andre innsatsfaktorer og oppnå høyere gjennomsnittlig salgspris per kilo fisk. Tradisjonelle manuelle metoder for måling av biomasse er avhengig av periodisk prøvetaking som er arbeidskrevende, unøyaktige og stressende for fisken. Ace Aquatec (Storbritannia) og Cryoocyte (Norge) vil utvikle innovative teknologibaserte tjenester for nøyaktig måling og estimering av biomasse gjennom hele produksjonssyklusen fra utsett til slakting. Ace Aquatec vil utvikle maskinvare (variofokale undervanns-stereokameraer) og tilhørende programvare (datasyn og maskinlæringsalgoritmer) for automatisk og nøyaktig biomassemåling samt kvalitetsgradering av enkeltindivider i nær sanntid. Data registrert av maskinvaren fra Ace Aquatec vil bli benyttet videre i Cryoocytes datamodeller for beregning av forventet fremtidig biomasse, optimalt slaktetidspunkt, forventet fiske-kvalitet og dødelighet. Disse banebrytende teknologiene for måling og prediksjon av biomasse vil bli validert og demonstrert ved lakseoppdrettsanlegg og slakterier i Storbritannia og Norge, hvor Skottland står for 7 % og Norge for 50 % av den globale oppdrettsproduksjonen av atlantisk laks.

Accurate biomass estimation remains the holy grail of salmon aquaculture, critical to maximizing resource-use efficiency, productivity, and profitability. Established methods relying on periodic, manual on-site sampling are costly, labor-intensive/time-consuming, inaccurate, and stressful for fish. Ace Aquatec (UK) and Cryoocyte (Norway) will develop innovative technology-based services to accurately estimate salmon biomass from cage to harvest. Ace Aquatec will develop hardware (underwater and surface high-zoom/varifocal stereo cameras) and software (computer vision and machine learning algorithms, data platform) solutions for automatic, near-real-time, and accurate biomass estimation and quality grading on an individual fish basis. This data will be integrated within Cryoocyte's data analytics platform to develop accurate predictive models for optimum harvest time, biomass, quality, and mortality rate. This breakthrough biomass estimation technology will be validated and demonstrated at salmon farms and processors in the UK and Norway, with Scotland being responsible for 7% and Norway being responsible for 50% of global farmed Atlantic salmon production.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS