Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Decentralization of hepatitis B care in sub-Saharan Africa

Alternativ tittel: Desentralisert behandling av hepatitt B i Afrika

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

343060

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

296 millioner mennesker lever med kronisk hepatitt B (KHB), og ubehandlet vil 15-40% av disse dø av komplikasjoner til KHB. Antivirale medisiner hindrer sykdomsprogresjon og død, men i fattige land er det nesten ingen som mottar slik behandling pga kompliserte behandlingsretningslinjer og mangel på laboratorietester. I 2015 etablerte vår gruppe et pilotprogram for behandling av KHB på et referansesykehus i Etiopia. I 2021/22 ekspanderte vi til fire distriktssykehus rundt i landet, der målet var å studere forenklet behandling av KHB. Med dette prosjektet planlegger vi å desentralisere KHB-omsorgen til primærhelsetjenesten, som vil være avgjørende for å oppnå universell tilgang til KHB-behandling i Afrika. Dette er et forskningssamarbeid med partnere i Norge (Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Oslo) and Etiopia (Addis Ababa University, St. Paul's Hospital Millennium Medical College). Vi skal studere ulike behandlingsmodeller, som hver har sine teoretiske fordeler og ulemper: i) Standardmodellen («behandle kun hvis…»): Dette har vært gjeldende modell i alle retningslinjer til nå. Her er ideen å identifisere og behandle pasienter med høyest risiko for sykdomsprogresjon og død. ii) Inkluderende modell («behandle alle unntatt…»): Dette er en helt ny tilnærming. Generelt er det langt lettere å avgjøre hvem som ikke trenger behandling, og med denne modellen får alle behandling med mindre de faller i lavrisiko-gruppen. iii) Teste-og-behandle («behandle alle»): Dette er den enkleste tilnærmingen der alle med KHB skal ha behandling uten behov for ytterligere laboratorietester. Det primære endepunktet er død og dekompensert leversykdom. I tillegg planlegger vi å studere kostnadseffektiviteten av de ulike behandlingsmodellene, og sammenligne med den klassiske sykehusbaserte modellen. Implementeringsstudier som dette har lenge vært etterlyst av Verdens Helseorganisasjon for å finne fram til enklere og bedre modeller for behandling av KHB i fattige land. Vår studie vil direkte informere internasjonale retningslinjer for KHB og således være et viktig bidrag i å nå målet om å eliminere virushepatitt som en samfunnshelsetrussel innen 2030.

An estimated 296 million people live with chronic hepatitis B (CHB) globally. In the absence of treatment, 15-40% of these will die from its complications. Antiviral therapy effectively prevents disease progression and death in CHB. In low-income countries, however, antiviral treatment is rarely available due to complex treatment guidelines, poor laboratory capacity, and lack of public funding. In 2015, our group set up a pilot treatment program for CHB at a tertiary hospital in Addis Ababa, Ethiopia. In 2021/22, this program was extended to four regional secondary hospitals to study simplified CHB care in a low-income country. With the present application we aim to decentralize CHB therapy to rural settings, which will be essential to achieve universal access to antiviral therapy in Africa. We will study different treatment models, each of which has its theoretical pros and cons: i) standard model (“treat only if…”), ii) inclusive model (“treat all except…”), and iii) test-and-treat (“treat all”). The primary endpoint will be death or liver decompensation, and secondary endpoints will be programmatic and laboratory success indicators. Finally, we will study the cost-effectiveness of these decentralized models and compare with the tertiary/secondary hospital-based model. Implementation research, such as our study, is of vital importance to respond to the research gaps identified by the World Health Organization in hepatitis B care. Our study is expected to directly inform international hepatitis B guidelines and will be a major contribution to the efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn