Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic

Alternativ tittel: Bosetning og sanking i fjæra ved Nord-Atlanterhavet i norrøn tid

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

343147

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Sankede ressurser fra havet som drivved, tang og tare, skalldyr, kystplanter og ærdun var viktige deler av kostholdet og levesettet i fortida, men de overses ofte av arkeologer. I det siste har det imidlertid vært økende interesse for hvordan moderne samfunn kan dra nytte av slike ressurser. Dette prosjektet undersøker historiske- og etnografiske kilder, arkeologiske lokaliteter, og naturvitenskapelig prøver fra arkeologiske utgravninger. Vi vil bruke resultatene for å bedre forstå hvordan bruk av ressurser fra havet påvirket bosetning og livsmåter langs vestkysten av Norge fra vikingtida til tidlig 1900-tallet. Vi mener at kunnskapen om samspillet mellom folk og havet i fortida kan føre til mer ansvarlig bruk- og forvaltning av kyst- og marinmiljø i nåtida. Mange arkeologiske undersøkelser av kystlokaliteter har hatt fokus på fiskerier. Men vi ønsker heller å utforske hvordan folk levde i kystsamfunn – ikke bare deres kommersielle produkter. Vi arbeider imidlertid om kapp med tida: arkeologiske lokaliteter langs kysten er svært utsatt for erosjon som skyldes menneskeskapte klimaendringer. Naturvitenskapelige analyser av prøver tatt under utgravninger vil hjelpe oss til å hente så mye informasjon som mulig utfra disse lokalitetene. Arbeidet med å analysere de naturvitenskapelige prøvene vil også styrke lokalkompetanse innenfor miljøarkeologi i Norge. Vi er særlig interessert i drivved, som ble brukt til brensel og tømmer langs kysten i Nord-Norge og som nå er i nedgang grunnet klimaendringer og elveforvaltning. På strender der det ble samlet drivved i fortida er det nå mye plastforurensing. Gjennom filmer, workshoper og en turnerende utstilling vil vi knytte sammen fortidig marin ressursbruk med det som skylles opp på stranden i nåtida. Vi vil øke forståelsen for det mangfoldige potensialet i sankede marine ressurser for å oppfordre folk til å være mer bevisst på hvordan de samhandler med fjæra og havet.

Gathered marine resources such as driftwood, seaweed, shellfish, coastal plants and eiderdown were vital elements of past subsistence, but are often overlooked. However, there has been increased interest recently in how such resources may benefit modern societies. This interdisciplinary project uses ethnohistorical sources, archaeological survey and excavations, and scientific analysis of samples from archaeological sites to work towards a holistic understanding of marine resource use and its impact on settlement patterns and lifeways along the west coast of Norway from the Viking Age to the Early Modern Period. To achieve this, we will examine historical records of marine resource use, as well as excavating coastal archaeological sites and surveying them from land and sea. Many past studies of coastal sites have focused on the productivity of commercial fisheries, but we aim to explore the lived experience of the inhabitants of these communities. However, we are working against the clock: many such sites are greatly at risk from the increasing coastal erosion caused by climate change. We are particularly interested in driftwood, which was used as fuel and timber in many coastal communities, especially north of Stad, and is now declining due to climate change and increased river management. We will develop a method to identify driftwood in the archaeological record, thus allowing us to better understand its past use. Other samples from our excavations will provide material for student projects, building local expertise in environmental archaeology. We will also explore modern drift material: where past communities collected driftwood, we now find plastic pollution. Through films, workshops, and a touring exhibition, we will connect the marine resources exploited in the past with what washes up on the shore in the present, raising awareness of the diverse potential of marine gathered resources and encouraging more conscious interactions with our coasts and oceans.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri