Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous representation in majority-based parties and “the green shift”: Structures, strategies, and policy effects

Alternativ tittel: IMPART - Urfolksrepresentasjon i majoritetsbaserte partier og "det grønne skiftet": strukturer, strategier, og politiske resultater.

Tildelt: kr 5,9 mill.

Mye av litteraturen om urfolks representasjon handler urfolks egne organisasjoner eller organer. I prosjektet IMPART forsker vi derimot på hvordan urfolk søker å påvirke politikken gjennom majoritetsfolkets politiske partier: Vi ser på hvordan samer er – eller ikke er – inkludert i Norge og Sverige sine riksdekkende politiske partier. Norge og Sverige regnes gjerne som to ganske like land, men i dette tilfellet finner vi altså ganske store forskjeller. Hva består de av? Hvorfor har ulikheter mellom de to landene oppstått når det kommer til samers inklusjon i politiske partier? Og hva kan forklare ulikhetene mellom ulike partier i samme land? Hvordan påvirker de ulike forholdene mellom partier og samiske aktivister i Norge og Sverige, forholdet mellom sameting og stat? Når IMPARTs forskere søker forklaringer på dette kartlegger vi politiske strukturer i samtidspolitikken via intervjuer og dokumentstudier, vi ser på den historiske utviklinga av forholdet mellom samene og de ulike partiene og landene, og vi ser hen til internasjonal forskning på urfolksrepresentasjon og partipolitikk. IMPART ser også spesifikt på hvordan urfolks inklusjon eller mangel på sådan forholder seg til ulike partiers politikk hva angår «det grønne skiftet». Vår samtids politiske debatt preges av store konflikter rundt interessemotsetninga mellom på den ene siden urfolks tradisjonsnæringer og naturvern - på den andre siden industriutbygging som er innretta mot å produsere mer klimavennlig energi. Har partier med sterk inklusjon av urfolk en «grønt skifte»-politikk som i større grad tar hensyn til partiets urfolk sine standpunkter? Eller er urfolksinklusjonen symbolsk, og har ingen effekt på politikken? IMPART studerer ulike partier i begge land for å komme til bunns i dette.

IMPART studies Indigenous interest representation through majority-based political parties, with a specific focus on how this phenomenon affects parties' policies regarding disputes between "green" industry development vs. protection of natural resources that are fundamental for traditional Indigenous economic activities. How do Indigenous political activists attempt, and to what extent are they successful in, influencing the majority-based parties that control the state when it comes to "green shift" policy? Why do some parties create Indigenous representation mechanisms, while others do not? What different models and practices have been created for Indigenous interest representation in parties, and what political outcomes do these differences have? IMPART compares two of the states that have partitioned Sápmi and the Sámi people: Norway and Sweden. These two states have similar models for Indigenous representation - elected Indigenous assemblies, Sámediggis. Yet, when it comes to the relationship between the Indigenous people and the majority-based parties, Norway and Sweden display prominent differences. Such differences are also displayed between different parties within the same country. Hence, the two cases provide interesting ground for comparative research. The project draws on and contributes to, two bodies of academic literature: 1) Indigenous representation, and 2) party organizations. It takes existing theory on Indigenous representation, and on the representation of traditionally marginalized social groups in political parties, and seeks to further develop theory through structured comparison of parties and countries. IMPART has a three-part structure that involves: (1) Data collection; (2) Analysis of the Sámi representation structures and practices of Norwegian and Swedish parties, and their origins; (3) Analysis of consequences for parties' "green shift" policies and state-Sámediggi relations regarding the "green shift".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning