Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Marine sponge biodiversity from genes to ecosystems: delivering knowledge and tools for sustainable management and conservation

Alternativ tittel: Marine sponge biodiversity from genes to ecosystems: delivering knowledge and tools for sustainable management and conservation

Tildelt: kr 2,5 mill.

Svamper er en av de eldste dyregruppene i verden. Vi finner dem i alle marine økosystemer, fra tropene til polare hav, fra grunt vann til de største havdyp, i fjorder og undervannsgrotter. Svampene er svært viktige i de marine økosystemene fordi de gir ly og oppholdssted (habitat) til flere organismer. I noen områder kan de forekomme i store ansamlinger (svampeskoger og svampespikelbunner). Disse habitatene er vurdert som sårbare marine økosystemer, og de er spesielt følsomme for menneskelig aktivitet (som fiske og gruvedrift) og klimaendringer. Siden kunnskapen om svampenes mangfold og utbredelse fortsatt er begrenset, er målet i dette prosjektet å samle og sammenstille all informasjon vi har fra Atlanterhavet og Middelhavet. Vi har også som mål å identifisere områder der artene kan overleve og økologiske korridorer og mellom arter og mellom regioner med spesielle arter. Dette vil vi gjøre blant annet ved hjelp av genomiske teknikker. Til slutt vil vi produsere verktøy og metoder som vil forbedre forvaltnings- og bevaringsrammene, og dermed beskytte både dyrene og habitatene, samt sikre den fremtidige bærekraften for artene.

Sponges are widely distributed across the oceans and form highly-structured habitats that play key functional roles and deliver numerous ecosystems goods and services. They serve as habitat and nursery to numerous other species including commercially exploited fish, and bath sponges have been harvested for centuries for commercialization. However, sponges and their habitats are increasingly threatened by human activities in areas within and beyond national jurisdictions. Despite significant advances in recent years, knowledge of their biodiversity, distribution, biology and ecology is still sparse and largely fragmentary. This gap in knowledge integration hampers their inclusion in conservation frameworks, compromising the establishment of ecologically representative, interconnected and resilient networks of protected areas, and consequently the achieving of biodiversity targets and commitments. It will use an interdisciplinary approach to build knowledge base on the biodiversity, biogeography and connectivity patterns and sponge habitats across the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. The project is anchored on the establishment of a trans-European and pan-Atlantic network of research organizations that will engage with key stakeholders to co-produce, analyse, knowledge and tools in support of evidence-based policies for management and conservation of marine biodiversity, from coastal areas to deep-sea ecosystems. Using the latest biophysical and species distribution modelling techniques and genomic sequencing technologies, hotspots of sponge biodiversity, from genes to ecosystems, will be identified and the most significant ecological and evolutionary drivers of their distribution uncovered. Generated knowledge and tools will allow the design of conservation and monitoring strategies, and support the implementation of agreements and policies that will ensure a better management and protection of marine biodiversity from national to European scales and beyond.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling