Tilbake til søkeresultatene

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Responding to Mental Health Problems in Victims of Sexual Assault

Alternativ tittel: Responding to Mental Health Problems in Victims of Sexual Assault

Tildelt: kr 11,0 mill.

Seksuelle overgrep mot kvinner er et stort folkehelseproblem. Vi vet at seksuelle overgrep er svært utbredt, og at overgrep medfører vesentlige helseproblemer/helseplager for mange utsatte. Likevel er det stor mangel på kunnskap om psykisk helse hos overgrepsutsatte. RESPOND vil frembringe ny innsikt i hvilke forhold og hva slags helsetjenester som fremmer god helse hos de som utsettes for overgrep og har oppsøkt et overgrepsmottak. Målet er derfor at RESPOND skal føre til bedre helsetjenester og bedre helse etter overgrep. RESPOND vil søke å besvare tre forskningsspørsmål: 1) Hva er de viktigste betingelsene for psykiske helseplager og symptomlette i løpet av det første året etter et seksuelt overgrep? 2) Hvordan påvirker det sosiale miljøet spesifikke tankemønstre som vi vet er forbundet med psykisk uhelse? 3) Hvordan opplever de utsatte møtet med overgrepsmottaket, og hvilken betydning har eventuelt dette møtet for helseplager i den akutte fasen og i løpet av det første året? Forskerne i prosjektet samarbeider med overgrepsmottak over hele landet i gjennomføringen av studien. Pasienter ved overgrepsmottakene vil bli spurt om de ønsker å delta, og de som samtykker vil bli kontaktet fire ganger: 2-3 uker etter overgrepet, etter 3 måneder, etter 6 måneder og etter ett år. I RESPOND samarbeider forskerne med personer som selv har vært utsatt, og med fagpersoner som jobber med å hjelpe utsatte, slik som overgrepsmottak, DIXI og NOK-sentre. I tillegg til teoriutvikling vil RESPOND søke å legge et faglig grunnlag for utvikling av nasjonale retningslinjer for psykososial støtte etter overgrep og formidle ny kunnskap til allmennheten, til utsatte og til pårørende. Vi vil også arrangere en nasjonal konferanse for å fremme dialogen mellom alle relevante aktører, slik som beslutningstagere, politiet, rettsvesenet, støttesentre, helsevesenet og representanter for personer som har opplevd overgrep.

Sexual assault is highly prevalent among women in our society and constitutes a major challenge to public health. The primary aim of this study is to improve mental health and wellbeing in victims of sexual assault. We have three research objectives: (I) To understand mental health development in sexual assault care center patients over the first-year post-assault and identify vulnerability factors for mental health problems. (II) To acquire knowledge of how the social environment influences individual thought processes in a way that can promote a resilient or a negative mental health development. (III) To understand how sexual assault care center practices influence patients’ experiences with psycho-social care and potentially impact mental health. These objectives correspond to the following knowledge gaps: (1) The influential resilience model for human adaptation to extreme stress seems to fit sexual assault victims poorly. There is a lack of knowledge about risk factor for mental health problems in this patient group. (2) The role of responses from social network for maladaptive thinking and mental health problems is unknown. (3) Little is known about how the psychosocial services at the sexual assault care centers affect patients’ experiences and their mental health. RESPOND builds on a national multicenter observational cohort study that recruits patients from sexual assault care centers. The design is longitudinal with repeated measurements at four waves. RESPOND will have close communication with each participating sexual assault care center and with our user panel to adapt to potential challenges and discuss interpretations and implications of results. Our research group with cooperating partners represent unique expertise regarding sexual assault, mental health, social interaction, cognition, and psychosocial interventions.

Budsjettformål:

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Finansieringskilder