Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

REBALANCE: Towards economic, environmental, and social sustainability in the Norwegian salmon farming industry

Alternativ tittel: REBALANCE: Hvordan fremme økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft innenfor norsk lakseoppdrett ?

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

343249

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer og økt sosial ulikhet, innebærer at matproduksjon må ha søkelys på mer enn vekst og lønnsomhet. Aktivitetene må også bidrar til en utvikling som er miljømessig og sosialt bærekraftig. I dette prosjektet vil drøfte utfordringer og dilemmaer norsk lakseoppdrettsnæring står ovenfor for å kunne sikre en mer balansert og bærekraftig utvikling. Det siste tiåret har det vært særdeles god lønnsomhet i næringen. Samtidig har den blitt konfrontert med flere miljøutfordringer, slik som lakselus som gir høy dødelighet, rømming av laks fra merdene og bruk av for-ingredienser som ikke fremmer bærekraft. Videre er næringen også blitt kritisert for at den i for liten grad bidrar til samfunnsutvikling, og at den kun beriker eiere og investorer. Lakseoppdrett er lokalisert i kystnære områder og benytter seg av fellesskapets ressurser, og det er da også en forventning om at den styrker lokalsamfunnet. Flere ønsker også at en større andel av overskuddet tilbakeføres til storsamfunnet via skatteseddelen. I dette prosjektet vil vi drøfte hvordan næringen bedre kan håndtere de sammensatte utfordringene man står ovenfor. Hva er en bærekraftig forretningsmodell innenfor lakseoppdrett, hvordan kan lønnsomhet og miljøfokus kombineres, hvordan kan næringen styrke sin sosiale legitimitet og hvordan kan man utforme en politikk som fremmer både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Studien vil basere seg på et bredt sett av data. Vi vil gjennomføres casestudier av et utvalg av lokalsamfunn hvor lakseoppdrett har en sentral posisjon. I tillegg vil vi analysere de sentrale leverandørnettverkene innenfor næringen og hvordan disse kan bli mer bærekraftige. Vi vil også avdekke hvordan den norske befolkningen ser på lakseoppdrett og dens utfordringer. Til slutt vi vi drøfte norsk laksepolitikk og hvordan denne kan fremme en bærekraftig utvikling.

The grand challenges of climate change and social justice mean that industrial food systems should not only strive to become economically sound but also environmentally and socially viable. This project examines interdependencies between the economic, environmental, and social dimensions in the Norwegian salmon farming industry. This industry is economically well off with high profitability (especially in the last decade) but has been confronted with several (and mounting) environmental issues (sea lice, ocean floor waste, escape of fish, feed ingredients). It has also been criticized for a lack of contribution to value creation and value capture both locally and nationally. To strengthen its legitimacy, the industry needs to reduce its (negative) environmental impact and increase its (positive) societal impact. This project will elaborate on how the Norwegian salmon farming industry can grapple with environmental issues that currently hinder expansion and growth, and at the same time contribute to societal well-being. The project will identify barriers and drivers for ongoing transition processes, investigate dilemmas associated with rebalancing the economic, environmental, and social dimensions, analyze how the industry can ensure legitimacy, and explore the role of policy for these transition processes. The study will be based on a combination of register data, case studies of selected salmon farming hubs, stakeholder interviews, socio-technical configuration analysis (STCA), and Discrete Choice Experiments (DCE). The project will develop new knowledge about how the salmon farming industry can develop onwards in ways that are not environmentally harmful, and that contribute to value creation and value capture both locally and nationally. Our combination of economic geography, socio-technical transition studies, and the literature on sustainable business models provide new insights into how the plethora of transition opportunities is materialized.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning