Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Understanding societal conflict in consumption reduction (SCORE)

Alternativ tittel: Tiltak for forbuksreduksjon: Polarisering og sosiale konflikter (SCORE)

Tildelt: kr 9,1 mill.

De siste årene har illustrert at miljøpolitiske tiltak kan være svært konfliktskapende og gi grunnlag for politisk mobilisering i form av nye organisasjoner (Motvind) og nye politiske partier (Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, nå Folkets Parti). Når meningene blir sterke, kan introduksjonen av forbruksreduserende tiltak føre til utilsiktet og uheldig polarisering. Kunnskap om hvilke tiltak som kan skape og dempe konflikter mellom grupper er derfor viktig. Vi vet at støtte fra en befolkningsmajoritet ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for suksessfull implementering av politikk. Det er også avgjørende å unngå sterk motstand og mobilisering. SCORE vil gi kunnskap om hvilke grupper man kan anta vil reagere på bestemte typer tiltak, i hvilken grad reaksjonen kan gi opphav til politisk mobilisering og sosial konflikt og hvordan dette kan dempes eller unngås gjennom utforming av tiltak og ulike kommunikasjonsstrategier. Prosjektet studerer hvordan folk vil reagere på tiltak som griper inn i enkeltpersoners hverdag og valgfrihet. Slike virkemidler kan gi vesentlige endring i forbruket av varer og tjenester, men kan samtidig være konfliktskapende. SCORE kartlegger nordmenns holdninger til forbruksreduserende og inngripende virkemidler og analyser hva som påvirker holdningene. Prosjektet studerer særlig hvordan folks holdninger påvirkes av hvilke varer og tjenester som reduseres og hvilke former for regulering som brukes. Prosjektet undersøker også hva som ligger til grunn for sterke reaksjoner hos enkeltgrupper. SCORE kombinerer flere forskningsmetoder, både ulike former for spørreundersøkelser og kvalitative metoder som fokusgrupper. Vi analyserer også betydningen av å reflektere, diskutere med andre og få svar på spørsmål om politiske tiltak, dels gjennom eksperimentelle spørreundersøkelser og dels gjennom en deliberativ meningsmåling.

A societal transformation is needed to mitigate climate change and stop biodiversity loss. As new policies are implemented and will affect people’s lives more directly, the potential for public protest, political mobilization, and polarization between groups will increase. If a majority of the public opposes a measure to reduce consumption, it lacks democratic legitimacy, and the political cost of implementation will be high. An additional challenge is that introducing new policies could cause societal polarization and conflict, particularly if the support or opposition towards a policy relates to group affiliations and social identity. The SCORE project is designed to provide new insights into factors influencing the degree of opposition against restrictive consumption reduction measures and the polarizing potential of such measures. There is a relatively good theoretical understanding of the psychological and social mechanisms influencing how people react to climate policy measures. However, we still need more knowledge of how these mechanisms play out in a high-consumption country like Norway and with regard to policy instruments that restrict individuals’ choices as consumers. SCORE uses psychological and sociological perspectives to analyze the opposition against and the polarizing potential of relevant political measures to reduce consumption in Norwegian society. We use experimental surveys and a large-scale deliberative survey to identify how policy design and framing can influence opposition across diverse groups and test how information and deliberation can influence attitudes towards relevant measures. The project will: 1) identify opposition against and the polarizing potential of different measures, 2) give a better understanding of the reasons for opposition and polarization between groups, and 3) investigate experimentally how measures can be designed and communicated in a less provocative way to diverse groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi