Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right Culture

Alternativ tittel: Fra det radikale til normen: konstruksjonen av normalitet gjennom estetikk i høyreekstrem kultur

Tildelt: kr 8,0 mill.

Mye forskning er blitt viet spørsmålet om hvorfor folk støtter og til slutt blir medlemmer av høyreekstreme bevegelser. Folk tiltrekkes av mange grunner: en av de viktigste er en tiltrekning til subkulturen rundt den høyreekstreme bevegelsen, snarere enn ideologiene i seg selv. Dette betyr at folk finner estetikken, musikken, aktivitetene og den generelle kulturen til bevegelsen så attraktiv at de blir med og til slutt begynner å tro på ideene deres. Radical-Norm-prosjektet tar denne ideen ett skritt videre, og ser på hvordan høyreekstreme har klart å normalisere noen av sine konsepter og holdninger i samfunnet for øvrig. Prosjektet vil ta sikte på å gjøre dette ved å se på bevegelsens estetikk og kulturelle produksjon ut fra noen hovedtemaer: historiske fortellinger, kjønn, spiritualitet (inkludert religion) og miljøet (inkludert natur og dyr). Gjennom dette håper vi å få en bedre forståelse av hvordan hatefulle bevegelser kan påvirke samfunnet for øvrig.

From the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right Culture (RADICAL-NORM) aims to understand how the far right attempt to normalize their ideas through aesthetics and cultural products. RADICAL-NORM will analyze data from social media channels and far-right websites to gain insight into their cultural production and aesthetics, specifically through images, fashion, and music. To investigate the far right's construction of normalcy through images, fashion, and music, the project uses four main themes: history, gender, religion, and environmentalism. RADICAL-NORM has three major contributions: (1) to fill a gap in the scholarship of the far right by investigating culture production of its actors (including far-right organizations and individuals) – a topic that is largely understudied withing scholarship of the far right; (2) to create broader implications for understanding how culture can influence political processes; and (3) to provide new empirical data on the cultural production of the far right in a combination that has not yet been done, namely collecting data from the digital sphere on imagery, fashion, and music. Finally, the project will result in a new and innovative critical exhibition at the Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies (HL-Center), on the cultural production and aesthetics of the far right, serving to educate the public and work to prevent radicalization through promoting awareness. The findings of RADICAL-NORM are expected to deepen our understanding of the ways in which radicalized individuals and groups attempt to normalize their values and ideas in order to recruit support for their cause and promote social exclusion and social divisions.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell