Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grassland conservation across European landscapes protecting biodiversity and ecosystem services with ecological networks

Alternativ tittel: Bevaring av beitemark på tvers av europeiske landskap for å beskytte biologisk mangfold og økosystemtjenester gjennom økologiske nettverk

Tildelt: kr 4,4 mill.

Slåtte- og beitemarker er en viktig arealressurs og landskapstype i europeiske naturvernområder. Disse arealene har ofte blitt formet over lang tid av tradisjonell jordbruksdrift og er høyt verdsatt på grunn av biologisk mangfold og andre økosystemtjenester (ES). Samtidig blir disse arealene stadig mer utfordret av endringer i driftsmåter, f.eks. gjennom intensivering eller ekstensivering, og ved at arealene går helt ut av drift og gror igjen. Det er en viktig samfunnsprioritet å forene mål om bevaring av biologisk mangfold og økosystemtjenester med bærekraftig bruk av disse arealene. Prosjektet skal utvikle sosial og miljømessig kunnskap om bruk av grasareal i vernede områder og tilgrensende områder. Integrering av slik kunnskap i utforming av offentlig virkemiddelbruk er en viktig forutsetning for å kunne opprettholde og utvikle vernede slåtte- og beitemarker. Det vil videre bidra til å å gjøre bruken av knappe offentlige midler mer effektiv.

Permanent grasslands are an important land cover type in European protected area networks, valued for their biodiversity and ecosystem services (ES). Aligning the biodiversity and ES conservation agendas whilst sustaining agricultural land-use on a landscape scale is an important societal priority. Integrating social-ecological knowledge on grassland use in protected areas would provide an important basis for developing and maintaining protected landscapes and for optimizing the use of scarce public resources. GreeNet’s major objective is to develop transition pathways for sustainable management of European grasslands under a combined land sparing and land sharing paradigm prototyping novel ways to develop and maintain protected landscapes. We will analyse grassland case studies in Austria, Estonia, Germany, Ireland, Norway, and Switzerland considering a gradient of protection status from currently unprotected but highly valuable landscapes, to Natura 2000 areas, biosphere reserves, nature parks, and national parks. GreeNet brings together scholars from multiple disciplines and stakeholders across multiple scales. Methodologies include the design of integrated conservation management options with machine-learning techniques, ecological tools across landscape intensity gradients, the modelling of farmers' attitudes and preferences regarding individual and collaborative conservation management options, the analysis of conservation incentive schemes in different governance systems, and the development of governance strategies towards long-term protection of grassland landscapes. Participatory processes are organised at three levels (farms, regions, international). The project allows to identify barriers and enabling factors that make landscape protection effective and acceptable by farmers and the public. GreeNet will address local landscape scale design challenges and Pan-European policy goals such as the national biodiversity strategies, the Aichitargets, and SDGs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet