Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Training better clinical psychologists: new methods based on machine learning, AI, and deliberate practice

Alternativ tittel: Bedre psykologer med AI, maskinlæring og målbevisst ferdighetstrening

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

343370

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2029

Geografi:

Samarbeidsland:

For å møte økte utfordringer innen psykisk helse, trenger vi å utdanne bedre psykologer. KI og maskinlæring tas nå i bruk i ferdighetstrening. I tillegg trengs mer forskning på målbevisst ferdighetstrening. De siste tiårene er ikke pasienters utfall i terapi blitt bedre, viser psykoterapistudier. Samtidig dokumenterer nyere forskning at hvem terapeuten er, påvirker pasientutfallet. Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan terapeuter utvikler seg. Få opplæringsstudier har utforsket psykologers ferdighetstrening basert på videoopptak av terapi- og veiledningstimer. Ettersom mye av de ikke-verbale samhandlingsmønstrene skjer utenfor vår oppmerksomhet, er det viktig å utforske de komplekse verbale- og ikke-verbale komponentene i disse mønstrene. Maskinlæring og KI kan benyttes i dette arbeidet. Disse programmene er allerede i bruk ved Stockholms universitet. Ved internklinikken for psykologstudenter i Stockholm og trolig i Oslo skal slik digital informasjon gis tilbake til studentene som feedback underveis i terapi- og veiledningsprosessen. Denne digitale informasjonen blir et tillegg i den vanlige veiledningen, og mulige fordeler ved slik feedback skal utforskes. Målbevisst ferdighetsopplæring i veiledning vektlegger systematisk identifisering av kliniske utfordringer og spesialtilpasset treningsopplegg for den enkelte terapeut for å oppnå pasientresultater. I senere år har denne tilnærmingen vekket entusiasme i psykoterapifeltet, men det er begrenset forskning som dokumenterer hvordan fremgangsmåten påvirker ferdighetstilegnelse og pasientutfall. Studien vil utforske betydningen av denne læringskomponenten for psykologer i grunn- og videreutdanning.

How do you learn to become a good clinical psychologist during pre- and post-graduate training? This project is a unique effort to improve psychological treatments against the increasing problem of mental ill-health. Psychotherapy researchers from four Nordic countries investigate a large number of training processes. Building up the data material has started, including video-recordings of all therapy and supervision sessions of the trainees. The results of “The Nordic Psychotherapy Training Study” - NORTRAS will help improve training programmes in the Nordic countries and elsewhere, which in turn, ensures better-qualified clinical psychologists. The results will inform psychotherapist training in other professions and will be relevant for other kinds of supervisions where you learn “how-to-do the work” in emotionally significant relationships. The study meets the requirements in all four thematic priority areas of the RCN’s Work programme for Education and Competence. Specific focus lays on (1) identifying different patterns of ways to handle evoked strong emotions in psychotherapy and supervision and how they influence training and patient outcome; (2) to investigate the role played by evoked emotions within different training forms for pre- and postgraduate psychologists; and (3) contribute to the general knowledge of the relevance of learning how to tolerate and process strong emotions in training programmes for the working life of clinical psychologists. The combination of data from both pre- and post-graduate training and professional work settings provides novel insight into the transition into working life, an insufficiently research field. The database is situated in Oslo, within the Services for Sensitive Data (TSD), and includes data material from different sites. The NORTRAS group takes part in the worldwide survey-study of psychotherapy educations (SPRISTAD), which increase the impact of the results.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder