Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

What is driving the increasing youth disability insurance receipt in Norway?

Alternativ tittel: Hvorfor øker andelen unge mottakere av uføretrygd i Norge?

Tildelt: kr 12,0 mill.

En bekymringsfull trend finner sted i Norge: andelen 30-åringer som mottar uføretrygd har mer enn doblet seg de siste 25 årene. Denne økningen sammenfaller med ulike samfunnsendringer, inkludert en økning i diagnoser knyttet til mental helse blant ungdom, økt konkurranse i utdanning, reformer i trygdeordningene, endringer i arbeidsmarkedet på grunn av automatisering, og demografiske endringer på grunn av innvandring og eldre personer som forblir lengre i arbeidsstyrken. For å forstå økningen i andelen unge mottakere av uføretrygd, er et omfattende forskningsprosjekt igangsatt. Ved å bruke omfattende administrative data, undersøkelser og komparative studier på tvers av de nordiske landene, har prosjektet som mål å dekomponere faktorene til denne økningen i ungdoms uførhet. Forskningen er strukturert i seks arbeidspakker, hver med fokus på et spesifikt aspekt, som økning i utdanningskonkurranse, skift i arbeidsmarkedet, og den økende forekomsten av psykiske helsediagnoser. Det primære målet er å oppnå en nyansert forståelse av faktorene som driver økningen i ungdoms uførhet, spesielt den sosioøkonomiske gradienten. Gjennom empiriske undersøkelser søker prosjektet å informere og forbedre grunnlaget for sosialforsikringssystemet og tilhørende politikkutvikling i Norge.

The share of people aged 30 who receive disability benefits in Norway has more than doubled over the previous 25 years. Despite several partial explanations, this dramatic rise is not well understood. It coincides with several other potentially related societal changes: • A rise in the share of youths receiving diagnoses, treatment and medication for mental illness, and an expanded treatment capacity. • Increased competition in the educational sector. • Changes and reforms in the social insurance system. • Structural changes in the labor market, machines and automation changing the composition of jobs. • Increased supply of labor, potentially in competition with youth labor, from immigrants as well as prolonged labor market participation among the elderly. The ambition of this project is to solve this youth disability puzzle by carefully assembling these pieces of potential explanations, and – to the extent possible – quantify their importance. Our motivation is to provide answers to the seemingly simple question “Why is youth disability rising?”, a question of the utmost importance for policy design in Norway. To do so, we assemble an interdisciplinary team consisting of researchers from economics, psychology and educational science, and employ high quality administrative data covering health care, schools, higher education, labor markets, family links and social insurance, as well as surveys. We also put the Norwegian experience into a larger context by comparing Norway with other countries in a comparative research design for the Nordic countries. The project has six work packages, all building on extensive use of detailed, linkable, micro data: WP1: Decomposing the rise in youth disability WP2: Nordic comparison WP3: Educational competition/The school system WP4: The labor market WP5: Medicalization WP6: Poverty

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon