Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Nordic Space Infrastructures - Environment, Security, and Future Imaginaries of Outer Space in the High North

Alternativ tittel: Nordisk infrastruktur for verdensrommet – Miljø, sikkerhet og fremtidsvisjoner for det ytre rom i Nordområdene

Tildelt: kr 7,0 mill.

I løpet av det siste tiåret har stadig flere offentlige og private aktører ønsket seg innpass i den eksklusive ‘romklubben’. Private organisasjoner og stater - inkludert de nordiske landene - utvikler utskytningsinstallasjoner i den arktiske regionen. Land i nordområdene har lenge vist liten interesse for utviklingen av romsektoren i nordområdene. Dermed markerer det økende politiske fokuset og økonomiske innspillene til sektoren et strategisk skifte, med mulige konsekvenser for styresett, bærekraftig utvikling og sikkerhet. Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan utviklingen av rominfrastruktur i nordområdene så langt har påvirket sikkerhets- og miljøpolitikk og praksis, og hva konsekvensene er for den arktiske regionen. NordSpace-prosjektet skal adressere dette kunnskapsgapet. Forskningen vil omhandle skjæringspunktet mellom romvirksomhet og miljø- og sikkerhetspolitikk, i tre mindre kjente romnasjoner i Norden: Norge, Sverige og Island. Det tverrfaglige teamet vil kombinere kvalitativ nettverksanalyse, etnografiske og visuelle metoder, og diskursanalyse. Målet er nyansert empirisk kunnskap om økonomiske aktiviteter, styringsrammer og ambisjoner og visjoner til de tre landene i sammenheng med deres forsøk på å oppnå global anerkjennelse som romfartsnasjoner. Virkningene av disse aktivitetene på geopolitiske konstellasjoner og på lokalmiljøene i den arktiske regionen vil bli analysert.

Over the last decade, outer space has become an opportunity for economic accumulation for public and private actors. While there is increasing interest in the social sciences in understanding how global space ambitions and commercial interests shape local environments or environmental geopolitics, there is however, little understanding how the development of space infrastructures in the High North affect security and environmental politics and practices today, and with what kind of consequences for the Arctic region. Located at the intersection of International Relations (IR), Science and Technology Studies (STS) and Social Anthropology, NordSpace aims to understand the ramifications of space infrastructures in the High North by systematically studying the intersection of space activities with environmental and security politics in the case of three lesser-known space nations in the Nordic region i.e., Norway, Sweden, and Iceland. Bringing together an interdisciplinary team with backgrounds from different social sciences and expertise in various qualitative methods, the project will innovatively combine qualitative network analysis with ethnographic, visual methods, and discourse analysis. The results of the project will advance scientific knowledge on space activities of three Nordic countries and the implications of space infrastructures for the High North to build critical expertise across Nordic countries on a new and rapidly developing phenomenon.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser