Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change impact on the marine Coastal ecosystem of Kerala (C3-eKerala)

Alternativ tittel: Effekter av klimaendringer på økosystemet langs kysten av Kerala

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

343511

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Kystområder med høy folketetthet er uten sidestykke i frontlinjen for konsekvensene av klimaendringer. En av de mest sårbare kystlinjene i India er kysten til staten Kerala, som også er den tettest befolkede kystsonen langs landets vestkyst. Prosjektet C3-eKerala er en indo-norsk, tverrfaglig innsats (forskere, politikere og samfunns-/borgervitenskapelige eksperter) for å vurdere effektene av klimaendringer på Keralas marine kystøkosystem. Resultatene vil støtte utvikling og implementering av relevante planer for skadebegrensning gjennom Keralas statlige handlingsplan for klimaendringer 2023-2030. C3-eKerala vil undersøke i detalj de klimarelaterte endringene i havnivå og bølge-klima og dets kaskadeeffekter på strandlinjeendringer, sensitive økosystemer som mangrover og sjøgress, og dynamikken og intensiteten til skadelig algeoppblomstring (HAB). C3-eKerala vil bruke en tverrfaglig tilnærming, inkludert integrert bruk av satellittsensorsynergi, in-situ observasjoner, statistisk og numerisk modellering sammen med toppmoderne maskinlæringsmetoder. Vi vil bruke den oppnådde kunnskapen til å forutsi årlige strandlinjeposisjoner frem til 2050, lage et interaktivt kart som foreslår restaureringssteder for sjøgress, og varsle HAB-hendelser langs Kerala-kysten. Vi vil kommunisere prosjektresultatene direkte til kystsamfunnene og valgte beslutningstakere via en rekke offentlige møter og workshops. I samarbeid med Kerala State Disaster Management Authority gjør vi vitenskapen om til handlingsplaner som tar opp klimaendringer for kystsamfunn. Sammen vil vi utvikle strategier for å dempe og tilpasse oss de endrede forholdene, for å øke motstandskraften til sårbare kystsamfunn. Oppsummert fremmer C3-eKerala forståelsen og motstandskraften til Keralas kystbefolkning overfor klimapåvirkninger via en omfattende tilnærming – vitenskapelig forskning, modellering, teknologisk integrering og samfunnsengasjement.

Coastal areas with high population density are in the frontline of the unprecedented impacts of climate change. India, one of the top-most densely populated nations of the world has highly vulnerable coastal areas subjected to climate change. Of many in India, one of the most vulnerable is the coast of Kerala state (total length, 593 km) which is also the most densely populated coastal zone in the entire South India (tropical Latitudes lower than 20N). Urban settlement, industrial as well as port establishments in the Kerala coast reside within 25 km to the shore and hence most of the socio-economic exchanges happen here. The project C3-eKerala is an Indo-Norwegian, transdisciplinary (scientists, policy maker and social/citizen science experts) effort to assess the impact of climate change on the marine coastal ecosystem of Kerala, which will support the development and implementation of relevant mitigation plans through the Kerala state action plan on climate change 2023-2030. Using a multidisciplinary approach including the integrated use of satellite sensor synergy, in-situ observations, statistical and numerical modeling together with state-of-the-art machine learning methods, we attribute the impact of climate change on the coastal sea level and ocean waves via changes in the winds and ocean warming, map the observed shoreline changes along the Kerala coast and to predict future coastal shoreline changes and inundations, assess the impact on the structure and functioning of the vulnerable coastal ecosystems like mangroves and seagrass, and understand the impact of climate change induced ocean variability in triggering the Harmful algal blooms. All results obtained are further transferred to the policy makers and the societal stakeholders.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima