Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

The World Finance Conference (WFC)

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektnummer:

343971

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

-

-

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er vertskap for The World Finance Conference (WFC) 2-4 august 2023. World Finance Conference (WFC) dekker alle områder av finans herunder også tematiske områder som faller inn under finansmarkedsfondets formål. Slik som finansmarkedenes virkemåte, betydning, etisk bevissthet på finansmarkedsområdet, verdipapirmarkeder, mv. WFC arrangementet vil fysisk foregå i Kristiansand og det vil bli lagt til rette for at lokalt næringsliv og andre interessenter kan delta på nettverksmøter. Konferansen har stor samfunnsrelevans. Finansfaget er i endring og mange forskere og beslutningstakere er i dag i stor grad enige om at globale krefters betydning som påvirkning av økonomi fremover. Dette gjelder for eksempel veksten av digitale teknologier, betydningen av bærekraft og klimaendringer, rollen som skiftende demografi har; geopolitikkens kompleksitet, og strukturell transformasjon knyttet til automatisering, verdikjeder og teknologiske endringer. WFC bidrar til kunnskapsutvikling og utvikling av felles forståelser av problemstillinger som berører institusjoner og enkeltmennesker globalt så vel som lokalt.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet