Tilbake til søkeresultatene

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Destructive Exploitation and Care of Cultural Objects. Professional/Public Education for sustainable heritage management

Alternativ tittel: Utnyttelse, ødeleggelse og fredelige naboers omtanke for kulturarv i krig

Tildelt: kr 3,2 mill.

I DECOPE undersøker forskere i Norge, Spania og Skottland hvordan kulturarv ivaretas i konflikt- og post-konfliktområder, og hvilke utfordringer dette arbeidet gir knyttet spesielt til Russlands invasjon av Ukraina. Et hovedmål for prosjektet er å identifisere utfordringer og resultater i forbindelse med lokale, nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter, og finne ut hvordan effektivt målrettet støtte til fagmiljøer og grupper som jobber for å ta vare på kulturarv kan foregå. I angrepet på Ukraina, som i så mange andre kriger, utgjør kulturarv og historiske monumenter komplekse krigsmål. Det betyr at deleggelse skjer både tilfeldig og målrettet, og iblant kommersielt motivert i form av plyndring. Som del av prosjektet er vi derfor opptatt av å undersøke hvordan og av hvem fortellinger og forestillinger om kulturarv skapes og brukes både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og virker inn på mobiliseringen. Beredskap og bevaring av kulturarv er blitt en etablert del av den internasjonale responsen på kriser. Dette signaliserer en økt bevissthet om betydningen av kulturarv i arbeidet med fred, tilhørighet og gjennoppbygning. Hva disse tiltakene betyr og hvordan de i praksis fungerer blir imidlertid sjelden analysert. Gjennom feltarbeid og forskning samarbeider vi med ukrainske kutlruarvinstitusjoner og kulturarbeidere for å undersøke hvordan ulike former for mobilisering og bistand fungerer når det gjelder å ivareta utsatt kulturarv og menneskene som arbeider med å fovalte den. I den første fasen av prosjektet har vi konsolidert den teoretiske og metodologiske innrammingen av arbeidet. Samarbeidet har foregått gjennom jevnige prosjektmøter online (på Teams). I prosjektets første fysiske arbeidsmøte foregikk som en workshops i Madrid, der forskningsteamet og Associate Partners deltok. Den første av prosjektets arbeispakker (WP1) er fullført, og som del av dette er det også etablert mandat for prosjektets referansegruppe. Referansegruppen vil bli involvert både i å utforme veier til å skape effekt av resultatene i prosjektet og evaluere disse på ulike steg i prosessen.

The war between Russia and Ukraine firmly locates major challenges relating to heritage, society and ethics in areas of armed conflict in the heart of Europe. Against this backdrop, DECOPE aims to investigate how care is mobilised for cultural heritage during armed conflict, identifying the challenges, impacts and effects of local, national and international responses in order to create more effective, competent and targeted support for the work of professionals and communities. When national institutions are severely strained in war zones, alternative, ad-hoc structures emerge. These can help accelerate the impact and effectiveness of care and collaboration with international institutions providing aid. Yet, the power void created by severe damage to bureaucracy and opaque processes of rapid response makes cultural property vulnerable to expropriation in the name of cultural patrimony and trafficking of cultural property under guise of “rescue”. DECOPE explores the contraditionc and consequences of nationally-driven cultural heritage policies for heritage management, community involvement and global responsibility. While tracking Ukrainian heritage “rescue” projects across Europe, the project will pinpoint the challenges of providing aid/assistance and reveal how, and by whom, narratives about cultural heritage are produced and used in different local, regional, national and international contexts. Through online and face-to-face fieldwork, we work with Ukrainian heritage professionals to understand how they work to mitigate damage to both the heritage they manage and their professional lives. Through cooperation with public administrators, we identify barriers, bottlenecks and constraints and produce guidance and resources to create more effective and sustainable collaboration between international and national organizations and heritage professionals, NGOs and lay communities working ‘on the ground’. Keywords: Care, war, trafficking, emergency response, Ukraine

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Finansieringskilder