Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Enabling Ageing in Place

Alternativ tittel: Forutsetninger for trygg aldring i eget hjem

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

344102

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Det overordnede målet for prosjektet AgePlace er å frembringe kunnskap om forutsetninger for trygg aldring i eget hjem, og basert på denne kunnskapen, foreslå tiltak for å gjennomføre bo trygt hjemme politikk i norske kommuner. Bakgrunnen for prosjektet er demografiske endringer som fører til et økt press på helse- og omsorgstjenestene. For å redusere etterspørselen etter (kostbare) tjenester og forbedre eldre menneskers livskvalitet, ønsker myndighetene å utvikle politikk som bidrar til at eldre kan bo trygt hjemme lengst mulig. Aldring i eget hjem forstås i prosjektet som et samspill mellom eldre personer og miljøet, og vil bli utforsket og forklart på tvers av grupper av eldre personer i henhold til bolig og omgivelser, sosiale nettverk, tilgang til formell og uformell omsorg, teknologi og eldres personlige egenskaper og ressurser. Prosjektet er organisert i 6 arbeidspakker. Arbeidspakke 1 vil gjennom en litteraturstudie kartlegge politiske barrierer og fasilitatorer for å bo trygt hjemme. I arbeidspakke 2 benyttes survey data for å undersøke eldres muligheter til å tilpasse boligsituasjonen til alderdommen. I arbeidspakke 3 utforskes, basert på en case studie i et utvalg kommuner, tiltak for å redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre mennesker, og i arbeidspakke 4 utforskes, også ved hjelp av case studiedata, helse- og omsorgstjenester i skjæringspunktet med miljøets og omgivelsene krav blant ulike grupper eldre. I arbeidspakke 5 gjennomføres en spørreundersøkelse blant pårørende om familieomsorg til eldre som bor hjemme. Arbeidspakke 6 vil, basert på funn fra arbeidspakkene 1-5, utvikle en håndbok med råd for en trygg aldring i eget hjem. Boligforskere, eldreomsorgsforskere (både tjeneste og familieomsorgsforskere) og forskere som forsker på innovasjon i offentlige og private tjenester vil jobbe i prosjektet. Forskerne har etablert et tett samarbeid med to bydeler i Oslo, en mellomstor og en liten distriktskommune.

The primary objective of the project (AgePlace) is to generate knowledge on the preconditions for successful ageing in place (AIP) and, based on this knowledge, to suggest measures for implementing AIP policy in Norwegian municipalities. Background: Trends in population ageing put a strain on countries’ health and care services. To reduce the demand for (expensive) health and care services and improve older people’s quality of life, authorities in many countries champion AIP, understood as a policy aiming to enable older people to live in their own homes for as long as possible. In Norway, municipalities have the main responsibility for providing long-term care, regardless of age. AgePlace aims to generate knowledge that municipalities can use in their work with strategy and policy to enable AIP. The project will investigate AIP based on a broad definition and complex theoretical approach, highlighting AIP as an interaction between older people and the environment. AIP will be explored and explained across groups of older people in relation to place, social networks, support, technology and personal characteristics. The project may inform AIP policies in Norway, a country with municipalities with highly divergent characteristics in terms of demography, built environment, health and care services, and activities and support from NGOs. Based on an analysis of qualitative and quantitative data methods, the project will develop an AIP handbook that local governments can use to assess the degree of ageing in place enablement in different societal spheres and policy fields. To capture the complexity, researchers on housing, elderly care, and innovation from different disciplines (sociology, welfare research, health science, epidemiology and innovation in the public and private sector) will collaborate with four municipalities/boroughs in the project.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester