Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Industrial-scale production of diatoxanthin – a high-value product from microalgae with anti-cancer and anti-inflammation properties

Alternativ tittel: Storskalaproduksjon av diatoxanthin - et høyverdiprodukt fra mikroalger med egenskaper som kan motvirke kreftutvikling og inflammasjon

Tildelt: kr 14,3 mill.

I DIATOX vil vi geneditere mikroalger for å muliggjøre industriell produksjon av det sjeldne pigmentet diatoxanthin. Forskning tyder på at diatoxanthin har antioksidant- og anti-inflammatoriske egenskaper, og i tillegg egenskaper som potensielt kan forhindre kreftutvikling. Diatoxanthin finnes kun i enkelte grupper av mikroalger og produseres kun når algene må beskytte seg mot sterkt lys. Diatoxanthin kan sees på som et «solbrillepigment». Forskning på dette sjeldne pigmentet er begrenset, men nyere data tyder på at diatoxanthin har høyere bioaktivitet enn kommersielt tilgjengelige pigmenter. Kommersiell produksjon av diatoxanthin fra «naturlige» mikroalger vil ikke være mulig siden pigmentet hurtig fjernes fra cellene når de ikke lenger utsettes for sterkt lys, noe som vil være tilfelle under høsting av algebiomasse i stor skala. Produksjon av kommersielt interessante nivå av diatoxanthin i «naturlige» mikroalgeceller vil også være avhengig av at kulturen utsettes for sterkt lys over lengre tid. Dette kan være teknisk utfordrende ved høye algekonsentrasjoner og forbundet med høye strømkostnader i land hvor algeproduksjonen er avhengig av kunstig lys. I dette prosjektet vil vi lage algemutanter som overproduserer diatoxanthin uten å være avhengig av å bli utsatt for veldig sterkt lys, og hvor produsert diatoxanthin er stabilt selv etter at algecellene er fjernet fra lyskilden. Vi vil finne optimale dyrkingsbetingelser, og høstings- og prosesseringsmetoder som sikrer høyt utbytte og intakt bioaktivitet av pigmentet. Bioaktivitet som kan ha en positiv effekt på menneskers helse vil bli undersøkt, og potensiale for kommersiell produksjon vil bli evaluert av bedrifter med erfaring innen storskalaproduksjon av mikroalger. Produksjon av et høyverdiprodukt som diatoxanthin kan gjøre mikroalgedyrking lønnsomt og åpne for muligheten til å bruke resten av algebiomassen til fôr eller biodrivstoff.

Microalgae are a sustainable resource that have the potential to meet the world’s energy, feed and material needs. However, the microalgae industry is still in its infancy, and several challenges need to be overcome to lower the production costs of microalgae ingredients. Production of high-value compounds like carotenoids has the potential to secure economic viability of the microalgae industry and pave the way for use of the rest of biomass for e.g. feed and biofuel. Carotenoids are beneficial for human health through their antioxidant effects and might offer protection against a variety of diseases. Recently, the photoprotective carotenoid diatoxanthin has been shown to have pronounced bioactivity, outperforming commercially available carotenoids as a potential disease preventing agent. However, to enable industrial production of the pigment it is necessary to overcome the dependence of prolonged exposure to high light intensities to reach commercially interesting pigment levels and to avoid loss of accumulated diatoxanthin during harvesting of the biomass. In this project we aim to establish a diatoxanthin production line suitable for large-scale commercial production of the pigment. Microalgae mutant lines that overproduce diatoxanthin without the need for high intensity light and where the accumulated product is stable after removal of the algae cells from the light source will be created. Growth conditions will be optimized, and methods will be established for harvesting and processing of the diatoxanthin-containing biomass to maximize yield and secure intact bioactivity of the pigment. To confirm the bioactivity of diatoxanthin and expand upon its published effects relevant to human health, antioxidative, photoprotective and chemotherapeutic properties will be evaluated. The potential for commercial production of diatoxanthin using the gene edited algae strains will be explored by companies experienced in industrial-scale cultivation of microalgae.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderForskningMatHavbrukProduksjonsbiologiFNs BærekraftsmålNaturmangfold og miljøBransjer og næringerFiskeri og havbrukGlobal helseMatMat - BlågrønnMarinMarin bioteknologiPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje InnovasjonGrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultDelportefølje KvalitetBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderHavbrukFôr og ernæringPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMarinHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Hav og kystLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøKlimarelevant forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerLTP3 Klima, miljø og energiGlobal helseGlobal helse ErnæringPortefølje ForskningssystemetHavbrukPortefølje Klima og miljøLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningResponsible Research & InnovationSirkulær økonomiFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioøkonomiMarinHavbrukLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologier