Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Infrastructure for low- and zero-emission solutions in coastal shipping

Alternativ tittel: Infrastruktur for lav- og nullutslipps energiløsninger for kystfarten

Tildelt: kr 12,0 mill.

I REFUEL-prosjektet har forskning, industri og statlige institusjoner gått sammen for å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive fyllings- og ladetjenester. I dette prosjektet vil en konseptuell plan for en bærekraftig, grønn energiforsyningskjede langs kysten bli utviklet. Dette inkluderer anbefalinger for plassering, utforming og innhold av modulariserbare grønne energistasjoner. Implementering av ettermonterte multidrivstoffsystemer om bord på kystfartøyer vil også bli undersøkt. Ved å gjøre grønn energi tilgjengelig for fiskefartøy, havbruksfartøy, passasjerbåter, bulkskip og andre lastefartøy, skal prosjektet bidra til å nå Norges mål om utslippsreduksjon innen 2030 og 2050. Prosjektet skal gjøre kunnskap og teknologi om alternative drivstoff tilgjengelig for andre næringer og publikum, og dermed fremskynde overgangen til fornybar energi for samfunnet totalt. Anbefalinger om utvikling av infrastruktur for lavkarbon og nullutslippsdrivstoff vil bli formidlet fra prosjektet til offentlige etater og beslutningstakere. Selv om prosjektet fokuserer på kystskip i Norge, vil resultatene av prosjektet også være anvendelige for kystinfrastruktur over hele verden. 9 norske maritime selskaper som dekker hele verdikjeden er aktive partnere i prosjektet: Corvus, Frøy ASA, HPS – Haf Power Solutions, Hofseth International, Inseanergy, Morwegian Coastal Administration, Nogva Motorfabrikk, Norwegian Hydrogen, ÅKP – GCE Blue Maritime Cluster. NTNU Ålesund er prosjektleder. To ph.d.-kandidater vil bli utdannet i prosjektperioden fra 2023 til 2027.

Due to national and international regulations for reducing global greenhouse gas emissions, the maritime industry must develop new solutions for alternative fuels. Viable sustainable alternatives are not yet available for this industry, and a sustainable coastal green energy supply chain must therefore be established. Through analyses of real data on sailing routes and energy consumption, the project will identify locations for future energy stations, specify the types and quantities of energy carriers to be offered at the individual station, develop a layout of the station, and propose strategies to avoid peaks in demand at the energy station. The whole value chain from production to consumption of the energy carrier will be included in the analyses. As a result, the project will contribute to enabling scaling up the green fuel value chain and making green fuels available as a realistic alternative for the maritime sector. The project will also build integration between various energy systems. This is related to interfaces and total energy efficiency, including heating/cooling, energy conversion, and propulsion power. The aim is to develop scalable solutions, which may be implemented in other industries as well, and contribute to a faster transition to zero- and low-emission fuels. The project results will enable these vessels to change from fossil fuels to zero or low emission fuels. This will be achieved through planning a green energy supply network and infrastructure, efficient energy solutions onboard the vessel, including multi-fuel solutions, new layout, and implementation of new technology. Interchangeability in energy systems will increase the lifetime of the energy systems and increase the sustainability of the industry. In this project, possibilities and limitations related to maritime application of the various novel energy systems will be investigated, with respect to production, storage, distribution and supply, design, operation, and safety.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2