Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Impacts of wind turbines on flying nocturnal wildlife

Alternativ tittel: Effekter av vindturbiner på hubro og flaggermus

Tildelt: kr 10,8 mill.

Vindkraft kan være et viktig bidrag i omleggingen fra fossil til fornybar energiproduksjon, men er fortsatt et kontroversielt tema både i Norge og internasjonalt. Det er et presserende behov for å finne måter å bygge og drifte fornybar energiinfrastruktur på, som unngår alvorlige negative effekter på dyreliv og biologisk mangfold. I dette prosjektet skal vi: (1) Studere effekten av vindturbiner på (i) romlig fordeling og bevegelser hos hubro og flaggermus (flere arter), og (ii) hekkesuksess og utskifting av etablerte hubropar For både hubro og flaggermus skal vi (2) beskrive og forklare hvordan aktivitet og atferd i tid og rom henger sammen med mattilgang, værforhold og plassering av vindturbinene i landskapet, og (3) kartfeste forventet fremtidig aktivitet og risiko, som kan gi grunnlag for beslutninger om plassering, konfigurering og drift av vindturbiner. Vi skal bruke flere ulike metoder for innsamling av data på dyrenes bevegelser, områdebruk og tilgang på byttedyr, i og utenfor vindkraftverk i sørvest-Norge. Dataene vil bli analysert ved bruk av banebrytende statistiske modeller. Prosjektet legger opp til et samarbeid mellom økologer, vindkraftoperatører og forvaltningsmyndigheter, for å sikre relevans og resultater som kan brukes til å treffe kunnskapsbaserte beslutninger, for eksempel om konsesjoner og driftsreguleringer. Resultatene fra prosjektet vil hjelpe energisektoren og statlige aktører med å takle klima- og energikrisen uten å forårsake ytterligere tap av biologisk mangfold. I tillegg vil prosjektet gi et enestående bidrag til å oppfylle Norges forpliktelser i UNEP/EUROBATS-avtalen. Prosjektresultatene vil også kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger til den nasjonale handlingsplanen for hubro.

While wind energy production stands to be a powerful tool for the shift away from fossil fuels, it is still a controversial topic in the public debate in Norway and internationally. There are acute concerns about wildlife mortality as well as loss of biodiversity caused by wind turbines and their associated infrastructure, with an urgent need to find ways to construct and operate renewable energy infrastructure that does not greatly disturb wildlife. This project aims to describe and explain the impacts of wind turbines - and predict the risks - to nocturnal flying wildlife in Norway. We will quantify impacts on several species of bats (Chiroptera), including threatened species, as well as the Eurasian eagle owl (Bubo bubo), which is an endangered species in Norway. A comprehensive methodological approach and close collaboration between ecologists, wind farm operators, and management authorities will ensure actionable outputs both in terms of methods and knowledge gain. Specifically, the project’s deliverables will aid in planning and inform the configuration and operation of wind turbines for impact mitigation. Outcomes from the project will bring society – specifically the renewable energy sector and governmental agencies – closer to UN sustainability goals, to help tackle the climate, energy, and biodiveristy crises simultaneously.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet