Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From Gene to Bread: Building knowledge and exploiting technology to achieve high wheat self-sufficiency in Norway

Alternativ tittel: Fra gen til brød: økt kunnskap og bedre teknologiutnyttelse for å oppnå høy selvforsyningsgrad av mathvete i Norge

Tildelt: kr 22 999

Prosjektnummer:

344135

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Samarbeidsland:

Gene2Bread prosjekt skal bidra til å øke selvforsyningsgraden av mathvete i de kommende årene. Prosjektet skal identifisere gener som gir stabilt høy avling og proteininnhold, og som kan tas i bruk i sortsforedlingen. I tillegg skal vi undersøke om steds- og sortsspesifikk nitrogengjødsling basert på sensor- og satellittmålinger kan gi økt nitrogenutnyttelse. Dette kan bidra til mer bærekraftig produksjon av mathvete. Stabile og tilfredsstillende kvaliteter av norsk hvete er avgjørende for industrien for å bruke mer norsk mathvete. Prosjektet skal finne årsaker til variasjoner i bakekvalitet og foreslå tiltak for å håndtere disse, slik at vi kan produsere mathvete med mer stabil kvalitet. Likevel vil kvaliteten i norsk hvete trolig variere også i fremtiden på grunn av dyrkingsmiljøet. Derfor skal vi kartlegge årets hvetekvalitet for å hjelpe verdikjeden med å planlegge for maksimal bruk av norsk matehvete. Prosjektet skal også undersøke toleransegrenser for kvalitetsparametere, slik at industribakeriene kan tilpasse sine produksjonsprosesser uten at det går utover kvalitet og økonomisk tap. Det er også viktig at møllene har tilgang på hvete med forskjellige kvaliteter slik at bakerier kan lage et stort utvalg av produkter. Prosjektet skal undersøke deig- og viskoelastiske egenskaper hos markedssortene og hvordan bakekvaliteten påvirkes i sortsblandinger. Dette skal bidra til tydeligere kvalitetsforskjeller mellom kvalitetsklassene, og dermed føre til en bedre utnyttelse av de norske hvetesortene. Gene2Bread gjennomføres i tett samarbeidet med forskningsmiljøer og hele verdikjeden. Prosjektet skal ha stort fokus på implementering av resultatene i verdikjeden. En økt norskandel vil bidra til å gi et konkurransefortrinn for hele mathvete bransjen og høyere matsikkerhetsgrad i Norge.

The project aims to increase Norway’s self-sufficiency in milling wheat by gaining knowledge to improve wheat quality and increase its utilisation. Adequate protein content and a stable quality between seasons and within a season are prerequisites to increasing the share of Norwegian wheat in the flour blend. The project will identify high-protein genes to be used in breeding programs and develop precise nitrogen fertilisation strategies. The project’s outcome will allow farmers to produce wheat with a small environmental footprint by growing cultivars with high protein genes and using cutting-edge technologies, such as sensors, unmanned aerial vehicles and satellites. The project will also determine the variations in the chemical composition of flour constituents, as well as identify differences between cultivars in response to a fungal infection that could weaken gluten quality. The results will contribute to finding measures to achieve stable quality. The project will also explore strategies for the maximum use of Norwegian wheat of varying quality. Analysis of wheat quality in the early season for the quality prediction of the new harvest will assist the industries in planning for the maximum use of Norwegian wheat. Furthermore, the project will investigate the possibility and method of adjusting breadmaking processes according to seasonal variations in quality. More flexible processes at the industrial level will allow for increasing the utilisation of Norwegian wheat. The project will be accomplished through close collaboration with industry partners leading to an active knowledge exchange within the value chain, including the research community. The project will cover in-depth, technology-based research with a strong focus on implementations in the value chain. Increased self-sufficiency in milling wheat will furthermore satisfy the consumers’ demand for domestic products as well as contribute to higher food security in Norway.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder