Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A more sustainable Norwegian oat industry by increased genetic diversity and diversified food products

Alternativ tittel: En mer bærekraftig norsk havrenæring med økt genetisk mangfold og nye matprodukter

Tildelt: kr 3,3 mill.

Havre er den sunneste og mest næringsrike av kornartene vi dyrker i Norge, og det er en økende interesse for bruk av havre til nye matprodukter. Mye av produktutviklingen har imidlertid skjedd i utlandet. I DiversityOats skal vi arbeide sammen med den norske matindustrien for å utvikle nye og næringsrike matprodukter basert på norsk havre. Vi skal også arbeide med å tilføre ny genetisk diversitet, utvikle nye planteforedlingsverktøy og forbedre dyrkingspraksisen for havre for å møte matindustriens behov og tilpasse havredyrkingen i Norge til et klima i endring. I DiversityOats vil den nasjonale ekspertisen på plantegenetikk, agronomi og matvitenskap kobles sammen med internasjonalt ledende fagmiljø innen genetikk og prosesseringsteknologi. Forskergruppene vil arbeide i nært samarbeid med viktige næringsaktører langs hele verdikjeden fra korndyrking, planteforedling og kornhandel til mølle- og bakeindustri, prosessering og dagligvarehandel. Alle næringsaktørene vil delta aktivt med dedikerte forskningsoppgaver i nært samarbeid med forskerne i prosjektet. Ny genetisk diversitet vil bli tatt i bruk for å utvikle havresorter med nye sammensetninger av næringsrikt protein, fett og betaglukan. Nye prosesseringsteknologier vil i samarbeid med matindustriel bli tilpasset for å utvikle nye havreingredienser og utvikle nye matprodukter basert på norsk havre, inkludert glutenfritt havrebrød og alternative veganske meieriprodukter med forbedret næringsinnhold og kvalitet. Videre vil vi undersøke effektene av vær og dyrkingsforhold på kvaliteten av havre, og utvikle gjødslingsstrategier for å oppnå mer stabil matkvalitet på norsk havre. Dette vil legge grunnlaget for å utvikle prognoser for årets havrekvalitet, som vil gjøre det enklere for industriaktørene å tilpasse produksjonen til den årlige sesongvariasjonen i kvalitet. Gjennom å støtte opp under en mer mangfoldig og lønnsom norsk havreindustri vil prosjektet bidra til en mer bærekraftig norsk matproduksjon.

Oats possess unique nutritional qualities and there is an increased interest of using oats in new and trendy food products. However, much of the product development has happened abroad at the expense of the Norwegian food industry. Moreover, the current oat varieties are lacking genetic diversity for traits that are needed for new food products and adaptation to new agronomic practices and predicted climate changes. The DiversityOats project aims to tackle these challenges by broadening the genetic base for future oat breeding, improving cultivation practices, and diversifying the portfolio of oat-based food products based on Norwegian oats. The project will bring together the national expertise on plant genetics, agronomy and food processing technology at NMBU, NIBIO, and Nofima. The work will be done in close collaboration with key industry actors along the whole value chain from plant breeding (Graminor), seed companies and grain handling (Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Fiskå Mølle) and agronomy (Yara) to milling and baking (Norgesmøllene, Bakehuset), food processing (TINE) and retail industry (Norgesgruppen) who will take active part in dedicated research tasks. New genetic diversity will be incorporated, and targeted breeding efforts will be initiated to develop oat varieties with novel grain composition and food processing traits addressing the needs of the food industry. We will tailor processing technology for creating new oat ingredients and develop new oat-based food products including gluten-free oat bread and vegan dairy-replacement products with improved nutritional composition and quality. Furthermore, we will address fertilization practices for producing food-grade oats and lay the grounds for an annual prognosis system for oat grain quality that will enable industry actors to adapt their production to the seasonal quality variation. Overall, the project will increase the sustainability and profitability of the Norwegian oat industry.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder