Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenZero – Digital user interface design for energy-conscious and safe maritime operations

Alternativ tittel: OpenZero: Brukergrensesnittdesign for energieffektive og sikre maritime operasjoner

Tildelt: kr 12,0 mill.

Den maritime sektoren må gjøre betydelige endringer for å redusere sitt karbonavtrykk. Digitale brukergrensesnitt er en kritisk komponent i denne overgangen som gjør det mulig for sjøfolk å betjene ny teknologi trygt og effektivt. Etter hvert som nye energieffektive teknologier introduseres i industrien, må de integreres godt i allerede komplekse maritime arbeidsplasser. Til tross for viktigheten av digitale grensesnitt er det foreløpig ingen designretningslinjer som støtter utformingen av sikre energieffektive maritime brukergrensesnitt. Det er også begrensede tilgjengelige eksempler som viser hvordan man kan designe brukergrensesnitt for nye teknologier som storskala vinddrift av båter og nye energibærere som hydrogen. Manglende designretningslinjer som støtter den maritime energiovergangen, kan redusere sluttbrukernes evne til å bruke nye teknologier trygt og effektivt. OpenZero har som mål å utvikle et åpent og fritt tilgjengelig design guideline for brukergrensesnitt spesielt rettet mot energieffektive maritime operasjoner. Prosjektet vil føre til utvikling av systemer som vil støtte navigatører og maritime personell i å gjennomføre sikre energisparende operasjoner. OpenZero er drevet av en sterk koalisjon av 27 partnere som fremmer åpen innovasjon innen design av brukergrensesnitt. Hver partner bidrar med unike perspektiver, behov og utfordringer til samarbeidet. For å sikre bredest mulig spredning av prosjektresultatene vil de innlemmes direkte inn i OpenBridge som er verdens ledende maritime åpne designsystem.

The OpenZero project aims to strike a balance between safety and green shipping in the maritime industry by focusing on digital user interface design. With the rapid advancement of green shipping technologies such as low-emission fuels and alternative renewable propulsion sources, there is a need to address the lack of industry standards for user interface design, which can threaten the effectiveness of these new technologies and the safety of maritime operations. The new technologies introduced into the complex and safety-critical maritime workplace increase the cognitive load on mariners, who are required to manage multiple systems while maintaining situational awareness. However, there is currently no design guidance or regulation to support the design of user interfaces for energy-conscious decision-making. OpenZero will tackle this issue by creating the world's first open user interface design system for Energy-Conscious and Safe Maritime Operations (ECSO), which will promote energy-related situational awareness, reduce the cognitive load on mariners, and advance the knowledge of Human-Computer Interactions. The project will explore the application of eco-feedback, behavioral design, and nudging across maritime user interfaces and incorporate them into a user interface design system. The OpenZero project will be built on the OpenBridge Design System managed by Ocean Industries Concept Lab and will involve a consortium of green shipping technology makers, a ship owner, academic research institutions, design agencies, and stakeholders. The project aims to have a global impact by sharing its knowledge and results the OpenBridge platform.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2