Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt EuroCC2 National Competence Centres for High Performance Computing (DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01)

Alternativ tittel: EuroHPC-project EuroCC2 National Competence Centres for High Performance Computing (DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01)

Tildelt: kr 10,3 mill.

EuroHPC Joint Undertaking (JU) er et stort program for å sikre Europeisk uavhengighet og ressurser innen høyhastighets beregninger (High Performance Computing – HPC). Nasjonalt kompetansesenter for HPC er et initiativ fra EuroHPC JU startet i 2020, hvor det ble etablert nasjonale kompetansesentre i 33 deltakerland. Disse nasjonale kompetansesenter (NCC) er finansiert 50% av EuroHPC JU, og 50% av medlemslandet, av KDD via NFR i Norge. Dette arbeidet som ble startet i 2020 er nå videreført i programmet DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01-01. I Norge er NCC implementert av Sigma2, med partnere NORCE og SINTEF. NCC´s oppgaver er å fremme samarbeid i Europa innen HPC og hjelpe små og mellomstore Norske bedrifter, og offentlig administrasjon med å øke bruken av HPC, for økt innovasjon og konkurranseevne. I Norge jobber NCC med opplysningsarbeid gjennom publiseringer, webinarer og konferanser, samt praktiske prosjekter med Norske bedrifter som resulterer i demonstrasjon av muligheter i en rekke områder som jordbruk, prosessindustri, ekstremværkontroll, autonom kollektiv transport, energimarked, havbruk og toll-intelligens. Resultatet fra arbeidet til nå har vært økt konkurransekraft og muliggjøring av nye forretningsmuligheter, samtidig som vi ser stort potensial for verdiskapning hos bedrifter som har behov mye datakraft, eller dataanalyse.

The aim of the EuroCC2 project is the operation of National HPC Competence Centres (NCCs) in the EuroHPC JU Participating States, and steer the competence center towards a sustainable operation model. It is a continuation of the closed EuroCC project. The Norwegian NCC has been successful in establishing collaboration with research institutes, industry, EDIH and AI hubs, and will continue this collaboration in EuroCC2 while extending the collaboration to include chambers of commerce and other clusters. Activities will ramp up in EuroCC2. The use cases that are already established will be used to further draw attention to the NCC and allow us to demonstrate for SMEs and public sector what can be achieved through adaption of HPC, fueling the establishment of additional use-cases.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon