Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The NEON Young Norway Study: Facilitating Narrative Experiences Online to Provide Mental Health Support for Young People

Alternativ tittel: NEON Ung Studien: Psykisk helsestøtte for unge gjennom tilgang på andres recovery historier

Tildelt: kr 16,0 mill.

The NEON Young Norway study har som hensikt å bidra med ny kunnskap og forståelse om unges recoveryhistorier og utvikle en digital helseintervensjon som kan gi unge mennesker enkel tilgang til psykisk helsestøtte skreddersydd deres behov. Unges psykiske helse er et globalt folkehelseproblem, og psykiske problemer er en av de største truslene mot deres helse og livskvalitet. Tilgangen til psykiske helsetjenester er begrenset, en betydelig andel unge mennesker oppsøker ikke hjelp for sine problemer og mange har behov som forblir udekket over år. Det er behov for nytenkning rundt oppfølging av unge med psykiske problemer, hvor unge selv etterlyser tilbud som er fleksible, lett tilgjengelige og tilpasset deres behov og brukermønstre. Det eksisterer et uutnyttet potensial i digital psykisk helsestøtte hvor unge får tilgang til recoveryhistorier fra andre på samme alder som lever med eller tidligere har erfart psykiske problemer. The NEON Young Norway Study består av fire arbeidspakker med kombinerte design; (1) NEON Young Collection: etablerer den største ungdomssamlingen av recoveryhistorier i Norge. (2) NEON Young Implementation: utforsker forståelser av recoveryhistorier og hvordan implementere disse i klinisk praksis. (3) NEON Young Interactive: utvikler interaktive spill og grafiske historier inspirert av unges recoveryhistorier. (4) NEON Youth Intervention: utvikler og evaluerer anvendbarheten av en kompleks digital helseintervensjon som vert for unges recoveryhistorier. Prosjektteamet er tverrfaglig sammensatt og består av fagfolk fra Snåsa og Åfjord kommune, interesseorganisasjonen Mental Helse Ungdom, unge med egenerfaring, og forskere fra Nord Universitet og University of Nottingham. Prosjektet har to ekspertpanel bestående av; (1) unge med egenerfaring, (2) forskere med ekspertise innen ungdomsforskning, recovery og digital helseteknologi. Panelene vil bidra i alle arbeidspakker og alle deler av forskningsprosessen for å øke forskningskvalitet og relevans.

Mental health problems are among the greatest threats to young people’s health and wellbeing. Unfortunately, most young people's mental health needs are unmet; access to mental health services is limited, and many do not seek help for their problems. There is a need to develop mental health support tailored to the needs and usage patterns of young people. High flexibility and availability, easy access and the possibility to be anonymous are promoted as important. As young people are growing up in the digital world and increasingly using digital technologies, digital mental health interventions are considered to have an untapped potential to support mental health. The overall aim of this project is to gain an increased understanding of the role of recovery narratives (RN) in young people's recovery processes and to develop digital health technology resources to provide young people with easy and direct access to mental health support. A complex digital health technology intervention tailored to young people will be developed by (1) exploring the characteristics of RN, (2) identifying how young people and providers understand and use RN, (3) examining the immediate impacts and power of RN and (4) generating evidence and developing social impact games and interactive media hosting young people's RN. An interdisciplinary team with expertise in health sciences, health technologies, computer sciences, social sciences, psychology, sociology and professional praxis will adopt a mixed methods approach. The team includes representatives from two municipalities and a mental health user-led organisation for young people. A Lived Experience Advisory Panel will increase the relevance and quality of the project. The project will collect a large amount of data on young people and providers, which will inform young people, interest organisations, policymakers, health care services, the education sector and the games and entertainment industry on digital mental health support.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet