Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New bio-based epoxy compounds for high performance applications (NordiCoats)

Alternativ tittel: Nye biobaserte epoxyforbindelser for høyytelsesapplikasjoner (NordiCoats)

Tildelt: kr 15,0 mill.

Epoksyresiner er en gruppe kjemikalier med bred bruk i bygg- og beleggapplikasjoner. Selv om de allerede bidrar til bærekraft ved å beskytte og utvide levetiden til blant annet offshoreinstallasjoner, skip, biler, fly og husholdningsapparater, er de nesten utelukkende laget fra fossile ressurser og basert på giftige forbindelser som kan utgjøre en trussel mot miljøet og helse. Mer bærekraftige og tryggere alternativer til konvensjonell epoksy med lignende ytelse som deres originale motparter er derfor etterspurt. Samarbeidsprosjektet NordiCoats adresserer behovet for en grønn omstilling i kjemikalie- og materialsektoren ved å utvikle mer bærekraftige epoksybindemidler ved en unik kombinasjon av bioteknologi, nanoteknologi og kjemiske syntesemetoder, som fører til nye trygge og bærekraftige biobaserte epoksyforbindelser og resiner med unike egenskaper, mulig resirkulerbarhet, og redusert energiforbruk. De beste nye epoksyresinene vil bli vurdert som bindemidler i høyytelsesbelegg for den maritime sektoren. NordiCoats implementeres av et konsortium av fire forskningspartnere i aktivt samarbeid med fire industrielle partnere, som med sin komplementære kompetanse og bidrag til prosjektet vil bane vei for nye, mer bærekraftige epoksyprodukter for en mengde ulike bruksområder og markeder.

Epoxy resins represent a highly developed group of chemicals with a broad use in building and coating applications. Although they in high-performance coatings already contribute to sustainability, e.g., by protecting and expanding lifetime of offshore installations, ships, cars, aircraft, and household appliances, etc., they are almost exclusively derived from fossil resources and based on toxic compounds that can pose a threat to the environment and health. More sustainable and safer alternatives to conventional epoxy with similar performances as their original counterparts are therefore in high demand. The collaborative project NordiCoats addresses the need for a green transition in the chemicals and materials sector by assembling an innovative platform for the development of more sustainable epoxy binders by a highly interdisciplinary approach. Advanced biotechnology methods are applied to produce microbial oils and biopolymers from lignocellulosic sugars, and biorefinery by-products are sourced and upgraded to assemble a set of base compounds for subsequent upgrading. The base compounds are chemically and/or enzymatically activated and combined with advanced nanotechnology, in order to generate new bio-based epoxy compounds and resins with unique properties, possible recyclability, and reduced energy consumption. These new epoxies are then subjected to functional tests, accompanied by safety, environmental, and economic assessments, providing feedback for further material improvement in the project. Ultimately, the best new epoxy resins will be evaluated as binder additives or substitutes in high-performance coatings for the maritime sector. NordiCoats is implemented by a consortium of four research partners in active collaboration with four industrial partners, who with their complementary competences and contributions along the entire value chain will pave the way for new, more sustainable epoxy products for a plethora of different applications and markets.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

MaterialteknologiHelseBioteknologiInternasjonaliseringMarinBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriFNs BærekraftsmålHavbrukBransjer og næringerGrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderForskningKlimarelevant forskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Fagmiljøer og talenterFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPortefølje Banebrytende forskningPortefølje HelsePortefølje InnovasjonResponsible Research & InnovationLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje ForskningssystemetAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 HelseLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNaturmangfold og miljøBioteknologiIndustriell bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningPortefølje Klima og miljøLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderMarinHavbrukBioøkonomiPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologier