Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Processed foods and colorectal cancer: Effect of protein source, processing and dietary patterns

Alternativ tittel: Prosessert mat og tykktarmskreft: effekt av protein kilde, prosesseringsgrad og kostholdsmønster

Tildelt: kr 0

I 2015 kategoriserte the International Agency for Research on Cancer (IARC) bearbeidet kjøtt som kreftfremkallende for mennesker. Assosiasjonene som IARC baserte sin konklusjon på er hovedsakelig basert på data hentet fra epidemiologiske studier i populasjoner som har et vestlig kosthold preget av høyt inntak av energirike og bearbeidede matvarer. Dessuten er årsakssammenhengene og de viktigste kreftfremkallende driverne bak en mulig sammenheng mellom kjøtt og kreft ikke dokumentert. De siste årene har et økende antall plantebaserte kjøttalternativer blitt stadig vanligere på markedet. Disse kjøttalternativene gjennomgår tilsvarende eller kraftigere bearbeiding enn tradisjonelle bearbeidede kjøttprodukter De langsiktige helseeffektene av disse produktene har ennå ikke blitt evaluert, da disse produktene kun har vært tilgjengelige på markedet i en begrenset periode. I sin tredje ekspertrapport sier World Cancer Research Fund (WCRF) at det virker stadig mer usannsynlig at enkeltfaktorer i vårt kosthold alene kan være viktige for kreftforebygging eller årsakssammenheng; snarere kan det være diettmønsteret som er viktig for helsen. CRC-3p-prosjektets hovedmål er å evaluere sammenhengen mellom kosthold og tykktarmskreft (CRC) og øke den mekanistiske forståelsen for å sikre sunn, trygg, og bærekraftig proteinrik mat til den norske befolkningen. CRC-3p skal undersøke det kreftfremkallende potensialet til proteiner av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse, avdekke betydningen av prosesseringsgrad og bestemme hvilken rolle våre kostholdsmønstre spiller i tarmkreft-utvikling. For å frembringe ny kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og tarmkreft (CRC), skal prosjektet studere tarmkreftutvikling i en sensitiv musemodell samt bruke data fra etablerte norske prospektive epidemiologiske studier og samle inn nye data fra en CRC-screeningstudie for å undersøke CRC-risiko ved inntak av bearbeidede proteiner (kjøtt- og plantebasert), i et sunt eller usunt kosthold.

The CRC-3p-project is a ground-breaking multi-disciplinary project that will use state-of-the art tools to generate new knowledge on the link between diet and colorectal cancer (CRC). The CRC-3p-project is designed to trace the carcinogenic potential of red meat and plant-based meat alternatives to reveal the significance of the protein source and the degree of processing (unprocessed, processed, ultra-processed) on CRC development. Additionally, CRC-3p seeks to elucidate how dietary patterns may influence the carcinogenic potential of the different processed foods. Essentially, CRC-3p aims to increase the mechanistic insight into diet and CRC to secure healthy, safe and sustainable protein-rich food for the Norwegian population.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder