Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions

Alternativ tittel: Bærekraft gjennom matkunnskap i barnehagen

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektet FOOD4kids har som mål å forbedre barnehagens kunnskap om mat og hvordan den påvirker både helsen vår og naturen. Prosjektet er et samarbeid mellom norske (Dronning Mauds Minne Høyskole og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), svenske (Universitetet i Dalarna) og italienske (Universitetet i Bari) forskningsinstitutter. Disse institusjonene skal samarbeide tett med barnehagekjeden Trondhjems Asylselskap (som inkluderer ti barnehager) og Credo Matkultursenter for barn (Trondheim). Credo er et pedagogisk senter i Trondheim (Norge), hvor barna kan erfare tilberedning av sunn og bærekraftig mat side om side med profesjonelle kokker og høyt kvalifiserte lærere. Vi vil samle inn data gjennom spørreskjemaer og intervjuer med ansatte og barnehagebarn for å få innsikt i deres erfaringer med mat og bærekraft. Vi vil da beregne det totale karbonutslippet knyttet til de ulike matvarene som utgjør størstedelen av kostholdet til barn i barnehagen. Denne typen analyser er også kjent som Life-Cycle Assessment (LCA) og vil tillate oss å utvikle en brukervennlig app for å raskt vurdere helse- og miljøpåvirkningen av matvarene, tilpasset barnehager. Intervjudataene, sammen med litteraturdata, skal brukes til å 1) undersøke og sammenligne mat som blir servert i barnehagene i tre europeiske land (Norge, Sverige og Italia) og 2) undersøke barns kunnskap om bærekraft og hvordan næringsnett fungerer i naturen. Til slutt vil vi utvikle og teste ut effektive pedagogiske verktøy og aktiviteter som handler om bærekraft og helse. Resultatene av dette prosjektet skal iverksettes i undervisningen til fremtidens barnehagelærere og vil bidra til en bedre forståelse av bærekraft og hvordan man introduserer dette temaet til barnehagebarn.

FOOD4kids is bringing together research institutions from Norway (QMUC and NTNU), Sweden (Dalarna University) and Italy (Bari University) to develop educational activities and tools aiming at improving food literacy in Early Childhood Education and Care Institutions (ECECIs). The research institutions will work in close cooperation with the ECEC chain Trondhjems Asylselskap (including ten ECECIs) and with Geitmyra Credo Food Culture Centre for Children (Trondheim). This is an educational centre in Trondheim (Norway), where children can experience preparing sustainable and healthy food side-by-side with professional chefs and highly trained educators. The project will use a multidisciplinary approach to gain knowledge about how ECECIs can reduce their carbon footprint, mitigate biodiversity loss and promote health. We will collect data by means of questionnaires and interviews from the staff and the children in ECECIs, and, perform a Life-Cycle Assessment (LCA) of the food items that are the bulk of children’s diet in ECECIs. This will allow us to develop a research based, easy to use, free of charge digital tool to assess the health and environmental impact of food items, customized for ECECIs, which will be the main outcome of the project. The interview data will be analysed by both quantitative and qualitative methods to 1) investigate and contrast food choices in ECECIs in three European countries and 2) investigate young children’s knowledge about sustainability issues and natural food webs. Finally, we will develop and test pedagogic tools and activities that are effective in educating for sustainability and health. Findings from this project will be implemented in the teaching of future ECEC teachers and will contribute to a better understanding of sustainability and how to introduce this topic to kindergarten children.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder