Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

CellMap: How different parameters influence cost and performance of battery cells from material to the final cell

Alternativ tittel: CellMap: hvordan ulike parametere påvirker kostnadene og ytelsen til battericeller fra materiale til den endelige cellen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

344317

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Asiatiske produsenter leverer allerede det meste av verden med billige og store batterier. De siste årene har det imidlertid utviklet seg en rekke initiativer i Europa og Norge for å levere alternativer, med sikte på å gjøre Europa energi-uavhengig. Norges moderne produksjonssektor ønsker å høste fordelene med landets miljøvennlige elektrisitet. Norges batteribransje har potensial til å levere celler og materialer med et mye mindre karbonavtrykk enn sine konkurrenter. Men Norges erfaring innen dette er fortsatt et stykke bak de landene med etablerte batteribedrifter. CellMaps oppgave er å styrke Norges voksende batterisektor ved å fremskynde utviklingen av relevante ferdigheter på nasjonalt nivå. Spesielt vil vi gjøre bruk av NABALAs cellepilotlinjeinfrastruktur for å kartlegge hele produksjonen av celler. En av de viktigste aspektene ved å avgjøre om en produksjonsbasert virksomhet skal lykkes eller mislykkes, er hvor hurtig nye materialer, informasjon og metoder kan overføres fra labbenken til fabrikkgulvet. Når du bygger nye cellefabrikker og produksjonslinjer, vil en grundig forståelse av hvert trinn i prosessen og hvordan den kan skaleres opp spare avfall og akselerere integreringen av nye materialer.

Today’s battery industry is dominated by Asia-based companies, already delivering batteries in large volumes and at low cost. However, several European and Norwegian initiatives have recently emerged to provide alternative supply, aiming to establish European energy independence. Modern Norwegian industry aims to capitalize on the advantage of clean, environmentally friendly electricity. Battery production in Norway has the scope to deliver cells and materials with a considerably lower CO2 footprint compared to competitors. Practical competence in Norway, however, still lags behind countries with existing battery industries. The goal of CellMap is to strengthen the position of the emerging Norwegian battery industry by accelerating the growth of the required competences at national level. Specifically, we will use the National Advanced Battery Laboratory (NABALA) cell pilot line infrastructure to map every stage of the cell production process. This will increase the rate at which we can transfer materials, knowledge and methods from the laboratory bench to the factory, bringing industrial processes up to optimal yield faster—one of the key factors determining success or failure for a production-based business. Clear understanding of all the stages of cell production and how they can be scaled-up will reduce the scrap rate when new cell factories and production lines are built and accelerate integration of new materials into existing production processes.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Avanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeAvanserte produksjonsprosesserInternasjonaliseringPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Hav og kystAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)GrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneMaritimLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFNs BærekraftsmålLavutslippLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderMiljøvennlig energiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Energi og transportPortefølje ForskningssystemetMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elPortefølje InnovasjonPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerTransport og mobilitet