Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

From Awareness to Engagement: Young Consumers in a Sustainable Food System

Alternativ tittel: Fra bevisst til engasjert: Unge forbrukere i et bærekraftig matsystem

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

344325

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

FATE vil følge unge forbrukere og skolekantiner som skal over til mer bærekraftig drift, for å studere hvordan best fasilitere overgangen og oppfordre til bærekraftig engasjement. Matsystemene trenger en omveltning og unge forbrukere kan spille en viktig rolle ved å gå foran som eksempler for resten av befolkningen. Med et helt voksenliv foran seg har deres matvaner langtidsvirkninger på planeten, unge voksne er også mer tilbøyelige til å endre kostholdet. FATE søker derfor å forstå hva som best øker unge forbrukeres bevissthet rundt bærekraftige matvaner og deres engasjement med bærekraftige matsystemer. FATE vil ta fatt på denne utfordringen ved å studere hvordan ulike tankesett opererer i kontekst av bærekraft, og videre undersøke de best egnete midlene til å justere tankesett ved å innføre samskapte intervensjoner som følger utvalgte kantiners overgang til bærekraftig drift. FATE starter med å forstå hva som ligger bak et bærekraftig tankesett, ved å sammenligne og sammenstille eksisterende kunnskap, for deretter å måle og identifisere ulike forbrukerprofiler. FATE vil videre gjøre om kunnskapen til handling i en «living lab», der representanter for elever, skole, kantine og lokale bedrifter skal eksperimentere med samskapende aktiviteter. Gjennom brukermedvirkning skal laben teste idéer for kantineomstillingene, utforme en studentrettet intervensjon som fremmer engasjement til bærekraft, samt legge til rette for nye muligheter for både bedriftene og kantinene. FATE har også et langtidsperspektiv som undersøker faktorer som gjør seg gjeldende når unge forbrukeres tankesett skal dreies mot sunnere og mer bærekraftige matvaner som varer. FATE har som ambisjon å bidra til endringer i matsystemene, noe som krever tverrfaglig samarbeid og ulike perspektiver. FATE bringer derfor sammen forskere fra matvitenskap, sensorikk, agroøkologi, psykologi, innovasjon og økonomi, samt representanter fra offentlig sektor og den lokale matverdikjeden.

FATE aims to promote engagement with sustainable food systems by identifying the predominating sustainability mindsets of young consumers and translating these into adaptable interventions and concrete changes in the food supply chain. Young consumers play an integral role in catalysing change for the broader public, not only due to their long-term impact and online presence, but also because many in this age group are more open to dietary changes than older adults. FATE therefore seeks to understand what leads certain young individuals to engage in sustainable and healthy food consumption, and what could influence others to do the same. FATE will maintain an outlook on the food system through the young consumers’ perspectives. These perspectives are formed by the contextual surroundings, and they can be altered through the emerging possibilities for other participants in the food supply chain to aid them on the way towards more sustainable food habits. FATE tackles the challenge from multiple angles in an interdisciplinary collaboration. As its starting point, the project will assess distinctions in young consumers’ understanding of sustainability and the food system in Norway, by studying how mindsets differ. This insight will be utilised in the facilitation of a living lab centred on Viken county school canteens, with their political decision to be at the green forefront by promoting healthy and sustainable products to the students. The living lab will experiment with the co-creation of knowledge, activities, and innovations to enhance knowledge on sustainability and test ideas for interventions that may lead to shifts in behaviour and mindsets. The interventions will be launched in school canteens already set to reform their food offer, selected schools will also go through an education program. Two different approaches to longitudinal testing will follow the impact of these interventions, alongside the students’ progression to adult, independent lives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram