Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EASE - Early Support after Exposure to Trauma

Alternativ tittel: EASE - Early Support after Exposure to Trauma

Tildelt: kr 16,0 mill.

Det er vanlig å oppleve en traumatisk episode i løpet av livet. Noen er ofre i store katastrofer, for eksempel en naturkatastrofe eller et terrorangrep, mens andre blir utsatt for mindre kriser med færre ofre, som ulykker, vold/mishandling eller plutselig dødsfall i familien. Traumatiske opplevelser kan noen ganger forårsake sterk lidelse og psykiske plager, for eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dessverre vet vi ikke hvordan vi effektivt kan forebygge PTSD hos ofre for kriser og katastrofer. Forskningsprosjektet Early Support after Exposure to Trauma (EASE), ledet av Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, i samarbeid med statlige etater, kommuner, brukergrupper og nasjonale og internasjonale forskningspartnere, har som mål å betydelig forbedre psykososial tjenester for traumeofre. Condensed Internet-delivered Prolonged Exposure (CIPE) er en intervensjon designet for ofre med symptomer på PTSD like etter en traumatisk hendelse, som har vist seg å være nyttig i tidligere studier. I EASE ønsker vi å vise at CIPE kan brukes av krisetjenester i norske kommuner slik at ofre får bedre hjelp samtidig som kommunene kan hjelpe flere. I EASE skal krisetjenester i 14 kommuner lære å bruke CIPE. Disse tjenestene har ansvar for å gi psykososial støtte til ofre for traumatiske hendelser. I studien vil deltakerne bli tilfeldig valgt til enten å motta CIPE eller normal støtte som tilbys av kommunen. På den måten kan vi sammenligne og se om CIPE gir bedre hjelp. Vi skal også undersøke om CIPE kan redusere ressursene kommunene bruker, slik at flere kan få hjelp, og om færre ofre vil trenge spesialisert behandling. Til slutt vil EASE undersøke hvordan politikere og offentlige etater best kan støtte god psykososial omsorg i kommunale krisetjenester.

Traumatic experiences can cause immense suffering and psychological distress, such as posttraumatic stress disorder (PTSD), but no evidence-based preventive interventions are readily available to victims in the aftermath of crises and disasters. In Early Support after Exposure to Trauma (EASE), the Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies is collaborating with governmental agencies, municipalities, user groups, and national and international research partners, with the shared goal of substantially improving access to evidence-based psychosocial services for victims of trauma. Condensed Internet-delivered Prolonged Exposure (CIPE) is an intervention designed for victims with symptoms of PTSD soon after a traumatic incident, that has been shown to be a feasible and efficacious in previous studies. With a hybrid effectiveness-implementation trial, EASE aim to show that CIPE is can be a preventive solution that is clinically efficient, cost-effective, and implementable at scale in Norwegian municipalities. EASE establish and will maintain, a strong interdisciplinary and cross-sectional collaboration of organizations involved in psychosocial response to crises and disasters in Norway. Based on established partnerships, EASE will implement CIPE in the crisis services of 11 municipalities. These services are responsible for providing psychosocial support for victims of traumatic incidents. With a randomized controlled trial EASE will determine if CIPE is effective in reducing psychological symptoms and preventing the development of PTSD, compared to treatment as usual (TAU). Furthermore, EASE will estimate if CIPE enhances quality of life, reduce the need for second-tier health services, and is cost-effective when compared to the ordinary services delivered by crisis services. Lastly, EASE will determine policy factors that influence the implementation of CIPE and develop targeted policy implementation strategies in municipal crisis services.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet