Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards sustainable zero-emission offshore logistics

Alternativ tittel: Veien mot bærekraftig nullutslipps offshore logistikk

Tildelt: kr 9,6 mill.

Plattformforsyningsskip (PSV) representerer den største klimagassutslippskilden i offshore-logistikkforsyningskjeden for olje- og gassoperatører på norsk kontinentalsokkel (NCS). Den eksisterende PSV-flåten er ung og ble utviklet med høykvalitetsspesifikasjoner. Derfor forventes overgangen til en nullutslippsflåte å bestå av en periode med flåter som inkluderer både skip som benytter marin gassolje, har retrofit, og nybygg som benytter nye energibærere. Per i dag eksisterer det ingen utslippsfrie PSV-er, men seksten prosent av den norskeide offshorefartøysflåten bruker lavutslippsløsninger, som hybrid elektriske fremdriftssystemer og LNG/LPG. Leverandører av kraftsystem for skip utvikler systemer tilpasset fremtidige energibærere, men tilgjengeligheten av disse energibærerne er lav, og kostnadene forventes å være høye og vil kreve infrastrukturutvikling. Derfor må fremtidige nullutslippsskip for offshorelogistikk utformes som en del av et system der tilgang til, lagringskapasitet for og kostnadene for energi er av større betydning enn i dag, samtidig som de nødvendige nivåene av offshore forsyningsservice og drift opprettholdes. ZeroLog-prosjektet har et mål om å styrke petroleumsindustrien i overgangen mot bærekraftig nullutslipp offshorelogistikk innen 2050 ved å tilby et rammeverk for integrerte analyser av nullutslippssystemer, energisparende teknologier og design og energieffektiv flåteoperasjon. ZeroLog-konsortiet inkluderer de fleste olje- og gassoperatørene som opererer på norsk sokkel, sammen med et rederi, en batteriprodusent, en logistikktjenesteleverandør. De beste forskere innen logistikk, industriell økonomi, marin teknologi blir med i prosjektet fra SINTEF, NTNU, NHH og tilknyttede internasjonale institusjoner. Prosjektet skal formidle informasjon om aktiviteter og resultater gjennom prosjektets nettside i tillegg til presentasjoner på internasjonale utstillinger og akademiske konferanser.

The purpose of this project is to strengthen the petroleum industry in the transition towards sustainable zero-emission offshore logistics by 2050 by offering a framework for integrated analyses of zero-emission systems, energy-saving technologies & designs and energy-efficient fleet operations. Main research question: What are the future energy and performance profiles of PSVs with low- and zero-emission technologies and novel hull shapes, and how will this affect the future PSV fleet, operations and offshore logistics on the NCS? The main research question is supported by the following sub-research questions: RQ1: What are the most important KPIs for an (future?) PSV on both ship and fleet levels (WP1) RQ2: How is optimal hull shape for a PSV affected by choice of energy carrier and energy support infrastructure? (WP2) RQ3: How to determine energy efficient operations for a PSV vessel fleet exploiting individual ship technological capabilities and supporting infrastructure? (WP3) RQ4: How to simultaneously dimension ship characteristics while also optimize fleet composition and supporting infrastructure? (WP2, WP3) RQ5: What are the most important barriers and likely scenarios for zero-emission PSV fleet realization? (WP4)

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum