Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sharing and recycling shale mechanical data to enable gigaton CO2 storage

Alternativ tittel: RecyclShale - Deling og resirkulering av geomekaniske data på skifer for å fremskynde gigatonn CO2-lagring

Tildelt: kr 8,0 mill.

Lagring av CO2 under bakken fremstår som en lovende løsning for å redusere utslipp av klimagasser. Ved geologisk lagring spiller skiferstein en kritisk rolle; den fungerer som et beskyttende lokk som forsegler den lagrede CO2-en, og holder den trygt nede i bakken. Men hvordan kan vi stole på dette lokket? For å adressere dette spørsmålet, er det avgjørende å forstå de geomekaniske egenskapene til skifer under trykk. Dette er nøkkelen for å sikre integriteten til dette forseglende laget. RecyclShale-prosjektet tar sikte på å øke forståelse av skiferens egenskaper ved å utvide bruken av eksisterende data. I stedet for å utføre nye, dyre og tidkrevende standardtester, foreslår RecyclShale et kostnadseffektivt alternativ: å samle eksisterende data og resirkulere små kjerneprøver fra tilgjengelig prøvemateriale. RecyclShale vil sammenstille eksisterende datasett for skifer i samarbeid med norske operatører og deltakende institutter. Målet er å forbedre forståelsen av faktorer som påvirker mekaniske egenskaper i skifer ved å sammenligne mineralogi og supplere med innovative tester som utnytter små prøver. Prosjektet vil gi praktiske korrelasjoner og verktøy som kan estimere stedsspesifikk skiferinformasjon. Gjennom smart gjenbruken av materialer og data, tar RecyclShale sikte på å bidra til å gjøre storskalaprosjekter for CO2-lagring lettere å gjennomføre. Arbeidet vil bidra direkte til Norges ambisiøse mål for gigatonn CO2-lagring og globale målsetninger for å begrense klimaendringene.

RecyclShale aims to improve mechanical integrity assessment of shale formation by providing enhanced approaches to maximize the utilization of shale mechanical data and regional correlations to accelerate maturation of new sites. This will close the gap related to the lack of information on geomechanical safety assessment and assist in the screening process of seal integrity during up-scaling injection in the Norwegian Continental Shelf (NCS). The project has a scientific ambition to 1) maximize the use of existing shale mechanical data, 2) optimize under-utilized data and knowledge from past projects by novel testing strategy, 3) explain the regional discrepancy in shale mechanical data, and 4) disseminate the knowledge as a publicly available database and knowledge to answer societal responsibility and to contribute to generating new opportunities. To acieve the scientific ambition, the project addresses a systematic interdisciplinary approach, including 1) compiling shale mechanical datasets utilizing unexploited data together with Norwegian operators, 2) experimental works on creep/fracture self-sealing, closing knowledge gaps and recycling available core material, 3) developing statistically-based tools with data-driven approaches and regional mapping to support the rapid growth in CO2 storage projects, and 4) field applications to CO2 licensed areas on the NCS to improve assessment of seal integrity in ongoing projects. The project team, including two major geomechanical laboratories in Norway (NGI and SINTEF), the most extensive shale core storage in Norway (UNIS), and major operators of CO2 storage licenses in the NCS has the unique possibility of sharing geomechanical shale data to advance safety assessment for gigaton CO2 storage. The project will thus provide new opportunities for future field developments for storage of Gt CO2 and answer social responsibility by generating a publicly accessible dataset.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTLavutslippDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje ForskningssystemetLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetCO2-håndteringLTP3 Fagmiljøer og talenterAnvendt forskningLTP3 Hav og kystBransjer og næringerBransjer og næringerOlje, gassInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDelportefølje InternasjonaliseringFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneTjenesterettet FoUFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnPetroleumUndergrunnsforståelsePetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPortefølje InnovasjonPortefølje Banebrytende forskningInternasjonaliseringKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøteknologiDelportefølje KvalitetGrunnforskningPetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Energi og transportKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Petroleum og mineraler