Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Vocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition

Alternativ tittel: Yrkesfaglæreres tilrettelegging i overgangen fra skole til arbeidsliv

Tildelt: kr 10,0 mill.

Frafall i videregående opplæring regnes som en av de største utfordringene i norsk skole og har i mange år fått mye oppmerksomhet, både blant politikere og i media. Frafallet er størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er særlig overgangen fra den skolebaserte delen av opplæringen til læretiden som er en utfordring for mange elever. Hvert år står rundt 7000 til 9000 søkere uten læreplass i bedrift, og flertallet av dem har lovfestet rett til videregående opplæring. Prosjektet School4Work har som mål å utvikle kunnskap om overgangen fra skolen til læretiden og om rollen som videregående skoler, yrkesfaglærere, bedrifter og opplæringskontor har i denne overgangen. Målet er å utvikle tiltak og strategier som kan gjøre yrkesfaglærere bedre i stand til å legge til rette for elevenes overgang til læretiden, og å utvikle en lærebok om overgangen fra skolen til læretiden som kan brukes i yrkesfaglærerutdanningen. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter som setter søkelys på ulike aspekter ved overgangen fra skolen til læretiden og på ulike aktører som er involvert når læreplasser blir formidlet. Viktige spørsmål er hvilken rolle skolen har i elevenes forberedelse på arbeidslivet, og hvilke strategier lærerne bruker for å gi lettere tilgang til læreplasser. Prosjektet skal også undersøke hvordan bedrifter og opplæringskontor rekrutterer lærlinger, og hvordan eventuell nedprioritering eller diskriminering av enkelte grupper av elever kan forklares. Prosjektet gjennomføres av en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune.

The transition from the school-based part of VET to apprenticeship is one of the biggest challenges in the education system in Norway. Every year, between 7000 and 9000 young people are left without an apprenticeship after the first two years of VET in school. Young people who do not obtain an apprenticeship may leave education and training early, putting them at risk of remaining not in education, employment or training (NEET). School4Work aims to develop knowledge that will enable vocational teachers to facilitate students’ transition from the school-based part of VET to apprenticeship. The project will develop measures and strategies that can be implemented in vocational teacher practice to support young people in their transition from school to work. School4Work is an interdisciplinary project, drawing on the fields of education, sociology and political science. We will develop knowledge about the role of schools and teachers in preparing students for the transition to apprenticeship. Furthermore, we will study employers’ decisions when hiring apprentices and the role played by training agencies. Methodically, we will combine complementary approaches, including 1) a scoping review, 2) focus group and individual interviews, 3) vignettes, 4) a survey and 5) analysis of register data. The project is based on theories on employers’ decision-making processes when hiring new staff and theories on the role of teachers as ‘boundary workers’ at the boundary of school and work. The project is developed and will be conducted in collaboration with the regional educational authorities in Oslo and Akershus (school owners). Together with our project partners, we will organise workshops to discuss the project findings with vocational teachers, school leaders and staff in training agencies. Furthermore, the findings and their possible implications will be summarised in a textbook for vocational teacher education. School4Work includes a PhD and a postdoctoral fellowship.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder