Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Considering the Environment and Nature when Building and Operating Ground Mounted Solar Power Plants in Norway

Alternativ tittel: Ivaretakelse av miljø og natur ved bygging og drift av bakkemonterte solkraftverk i Norge

Tildelt: kr 14,0 mill.

EnviSols oppdrag er å harmonisere veksten av bakkemonterte solkraftverk i Norge med nødvendigheten av å beskytte biologisk mangfold og økosystemtjenester. Med tanke på fornybar energiproduksjon, bevaring av naturen og støtte til økosystemer, har EnviSol som mål å identifisere de beste metodene og stedene for disse solinstallasjonene for å redusere konflikter om arealbruk. I samarbeid med forskningspartnerne IFE, NINA, NIBIO og NMBU samler EnviSol ulik ekspertise for å håndtere tverrsektorielle utfordringer. Dette samarbeidsprosjektet samler også ti partnere som representerer ulike interessenter som alle går sammen for å besvare komplekse forskningsspørsmål. EnviSols målsetninger: Forståelse av naturens reaksjon: EnviSol går tar for seg virkningene av solcelleparker på naturen, med sikte på å finne innsikt for å minimere eller forebygge deres påvirkning. Balansering av brukskonflikter: Ved å identifisere strategier for å redusere konflikter som oppstår fra ulike bruksområder for solcelleparker, ønsker EnviSol å finne felles grunnlag mellom energiproduksjon og bevaring av økosystemer. Innovativt design for doble fordeler: Solcelleparker blir hovedsakelig installert og driftet for å generere elektrisitet, men de kan også aktivt brukes til andre formål. Vi vil undersøke hvordan design, konstruksjon og drift av solcelleparker kan tilpasses for å støtte økosystemtjenester under nordiske forhold. EnviSol-konsortiet er strategisk satt sammen for å fremme forståelsen av samspillet mellom solcelleparker og naturen. Deres helhetlige tilnærming omfatter tiltak for å stimulere naturen i tillegg til kostnadseffektiv energiproduksjon, samtidig som de tar hensyn til brukskonflikter. Denne tverrfaglige innsatsen inkarnerer krysningen mellom innovasjon og miljøansvar.

The Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services confirms that environmental challenges go far beyond those of climate change. Climate change and loss of biodiversity is tightly intertwined, and both are directly connected to land use. Considering that solar energy is among the energy forms with the least environmental impact, EnviSol will promote a knowledge based and sustainable expansion of Norway’s power producing capacity. Boldly stated, the aim of EnviSol is, through an inter-disciplinary approach to energy production, to illustrate how one can avoid destroying nature to save the climate! EnviSol will achieve this by building knowledge in three strategic areas: - Reducing impacts from PV parks on nature. Land use change such as the installment of PV parks can impact biodiversity simultaneously at multiple spatial scales (e.g., species, ecological communities, meta-communities, regional species pool. EnviSol will find ecological indicators for assessing the impact of PV parks at each level and develop a framework for describing impacts across spatial scales. - Mapping areas with reduced conflict. Here we will focus on the mapping of areas potentially suitable for the installation of large PV parks and on the identification of possible conflicts of use. We will design and apply a methodology based on the production of maps enabling identification of suitable areas, analysis of potential conflicts of use, and creation of different scenarios supporting that analysis. - Designing PV parks enabling multiple uses of land. PV parks are primarily installed and operated to generate electricity but may also be actively used for other purposes. We will investigate how PV park design, construction and operations can be tuned to support ecosystem services in Nordic conditions

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi