Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Understanding Fluid Migration Processes at Offshore Well Sites | WELLFATE

Alternativ tittel: Forståelse av lekkarsjeprosesser med offshore brønner | WELLFATE

Tildelt: kr 16,0 mill.

Forestill deg en verden der vi trygt kan lagre karbonutslipp eller hydrogen i brønner etter at de har tjent sitt primære formål. Dette er visjonen bak WELLFATE-prosjektet, som søker å kaste lys over de komplekse underjordiske prosessene rundt borehull. Den norske kontinentalsokkelen, en omfattende petroleumsprovins med nesten 7000 brønner, har løftet om å omdanne uttømte reservoarer til karbonlagring og redusere globale utslipp. Imidlertid har det oppstått bekymringer angående integriteten til disse brønnene, noe som kan ha alvorlige miljø- og klimakonsekvenser. WELLFATE-prosjektet søker å fylle hullene i vår forståelse ved å karakterisere brønnene som lekker gjennom direkte observasjoner og tilgjengelige data. Dessuten vil en observatorium på sjøbunnen bli utplassert for å overvåke utslipp i et helt år. Denne omfattende strategien vil hjelpe oss med å forstå hvilke lekkarsjeveier fluider tar i berggrunnen, identifisere opprinnelsen til disse fluidene, finne ut når lekkasjen starter, og relatere denne dynamikken til brønnkonfigurasjon og geologi. Konsekvensene av WELLFATE-prosjektet er betydelige. Det legger veien for retningslinjer og beste praksis for å optimalisere nedstengingsprosedyrer for brønner og tidlige boringstrategier for å forhindre problemer i økologisk sensitive områder. Til syvende og sist har det som mål å tilby løsninger for å redusere lekkasje fra allerede problematiske brønner. WELLFATE er mer enn bare en vitenskapelig innsats; det er en vei mot bærekraftig havforvaltning. Ved å forhindre at uttømte felt lekker og dermed gjøre dem egnet for CO2-lagring, harmonerer prosjektet med Norges utslippsmål for 2050. Videre posisjonerer WELLFATE Norge som et senter for kunnskap om ren og bærekraftig energi, og støtter teknologisk innovasjon gjennom forskning. Dette er et skritt mot en renere, tryggere og mer bærekraftig fremtid.

The Norwegian Continental Shelf is a vast petroleum province pierced by nearly 7,000 wells, either plugged and abandoned or heading for decommissioning in the next decades. Suspected leakage is raising concerns about potential implications for the environment and for repurposing depleted reservoirs for permanent carbon storage. However, the current scarcity of direct observations and samples at leaky wells limits our confidence in the mapping of emission fluxes, fingerprinting the origin of the methane, and ultimately prevents us from correlating geology and well design to a risk of leakage. The project WELLFATE aims to understand the processes of fluid migration near wells, which is crucial to achieving sustainability of marine resources from the Norwegian continental shelf (NCS), particularly when planning to repurpose depleted reservoirs for carbon storage to reduce global emissions. Our multidisciplinary approach is to characterize leaky well sites by integrating direct seafloor observations, geophysical, geochemical, and geological data with well configuration and P&A data. In addition, we will deploy a seabed observatory to monitor emission rates and variations over a full year. This strategy will allow us to interpret fluid migration pathways confidently, define the origin of the fluids, date the onset of leakage, and relate the system's dynamics with well configuration and geology to identify critical wells and predict possible leakage locations with the help of state-of-the-art fluid flow simulations. Ultimately, the project results can be used to develop guidelines and best practices to optimize well-decommissioning protocols and/or implement early drilling strategies to prevent lateral fracturing in sensitive sedimentary units and propose possible solutions to mitigate already leaking P&A wells.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum