Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Commonground

Alternativ tittel: Felles plattform for hyttebygging

Tildelt: kr 13,8 mill.

I Kumning-Montreal Global Biodiversity Framework fra 2022 er det ambisiøse mål for arealplanlegging og naturrestaurering. For å kunne nå disse målene trenger vi nytenkning for hvordan vi forvalter naturen. I prosjektet Commonground har vi som mål å bidra ved å redusere påvirkningen fra hyttebygging på både samfunn og natur. For å oppnå minimal påvirkning av hyttebygging vil vi jobbe med å forstå hvorfor dette ikke har skjedd ennå, og hvordan vi kan overvinne hindringene. Forskere innen økologi, arealplanlegging, arkitektur og samfunnsvitenskap vil samarbeide for å finne de beste løsningene. Økologisk bærekraft må innlemmes i folks hverdagspraksis så vel som i lokal planlegging og forvaltning. Nesten 50 % av Norges befolkning har tilgang til minst en hytte. Arealene som brukes til å bygge hytter skjer i en lokal kontekst som ofte har negative konsekvenser og innvirkning på lokalsamfunn, landskapsverdier og biologisk mangfold. Dette inkluderer mange konfliktlinjer mellom ulike brukere og aktører som opererer i denne sfæren, spesielt mellom lokalbefolkning og hyttefolket. Samtidig endrer hyttebyggingen den lokale økonomien. For å utvikle bedre løsninger og verktøy for å ta vare på et mangfold av verdier knyttet til hytteutvikling, må vi ha innsikt i lokalisering av områdene, hvordan hyttene utformes og bygges, hvordan man kan ta vare på og restaurere eksisterende natur, hvilken betydning fritidsbruken av områdene rundt hyttefeltene har, og hva slags av konflikter fritidsbruken kan ha for annen type arealbruk. Til sammen skal vi studere hvordan økosystemer og biologisk mangfold best kan tas vare på og restaureres i og rundt hyttefeltene. Forskere kan ikke gjøre dette alene, og derfor vil prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom et tverrfaglig team av forskere, representanter fra landbrukssektoren, hytteutviklere, lokale myndigheter og lokalt næringsliv.

To meet ambitious targets for spatial planning and restoration in the Kumning-Montral protocol Global biodiversity framework, a reorientation of nature management is needed. Ecological sustainability needs to be incorporated in people’s everyday practices as well as in local management practices. Nearly 50% of Norway’s population has access to at least one second home (SH). The land upon which SHs are built put pressure on local nature and biodiversity, but the modern SHD trend also places pressure on the host-visitor relationships and land management systems, as well as altering local economies. This project aims to understand the cumulative effects of SHDs on environment and society. This will be achieved by looking at nature- , climate- and social effects and introducing new ways to combine disciplines and sectors. In order to avoid piece-by-piece development of areas we need both a national overview of how SHD is done today and local knowledge for the search for better solutions. We also need to have insight in how SHs are designed and built and how ecosystems and biodiversity best can be maintained and restored in and around the development sites. Interaction between SHDs and primary industries, and between SHDs and local communities, must be considered in order to reduce negative impact and conflict. Looking at all these facets of SHD requires an interdisciplinary approach. Commonground will include research in the fields of ecosystem restoration and ecological valuation for upgrading of ecological condition, GIS and planning to understand landscape effects, architecture for finding better ways to design SHDs, social science to assess effects on the local community and agriculture, and visitor studies to describe the use flow and develop visitor management strategies. To achieve understanding and make changes in SHD the researchers will interact and cooperate with a set of cross-sectorial stakeholders: farmers, local citizens, developers and local businesses.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet