Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Revising work time flexibility policies to promote work inclusion (REFLEX)

Alternativ tittel: Regulering av fleksibilitet for å fremme arbeidstakeres helse og deltakelse i arbeidslivet (REFLEX)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

344468

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

I REFLEX undersøker vi sammenhengen mellom arbeidstidsfleksibilitet og arbeidsinkludering. Kombinasjonen av arbeidstidsfleksibilitet og ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og bærbare PC-er har gjort det lettere for mange arbeidstakere å sjonglere jobb og hjem. Dette er viktigere enn noen gang, da vi har aldrende arbeidsstokk. På den ene siden har fleksibilitet i arbeidstiden vist seg å være fordelaktig for seniorer, personer med omsorg for små barn eller syke familiemedlemmer og personer med helseproblemer. Fleksibilitet, for eksempel i form av fleksitid eller hjemmekontor, kan bidra til at disse gruppene står i arbeid og således fremme inkludering. På den andre siden kan fleksibilitet i hvor og når man utfører arbeidsoppgaver bidra til kontinuerlig tilkobling til arbeidet, overarbeid, utbrenthet, sykefravær, og dermed bidra til økt frafall. I flere Europeiske land har et svar på disse utfordringene vært en lovfestet rett til å logge av fra arbeidet. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvordan vi kan sikre at grupper som trenger fleksibilitet for på kunne stå i arbeid får dette, samtidig som vi hindrer overarbeid og negative helsekonsekvenser. REFLEX har som mål å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på feltet. I prosjektet samarbeider forskere, praktikere og beslutningstakere for å 1) Kartlegge og utforske konsekvenser av ulike former for arbeidstidsfleksibilitet og tilkobling til arbeidet via digitale verktøy, på flere nivåer (for individuelle arbeidstakere og for arbeidsorganisasjoner); 2) Analysere og forstå politiske og rettslige virkemidler for fleksibilitet; 3) Legge til rette for læring, utvikling og kunnskapsspredning om gode praksiser i samarbeid med relevante interessenter. REFLEX har som mål å få frem kunnskap på tvers av ulike disipliner og metoder, og på tvers av ulike perspektiver.

Work-time flexibility might be ambigous for workers’ health and subsequent work force attachment. Flexibility is beneficial to maintain full work attachment for seniors, workers with caregiver demands and health issues, but can also lead to unhealthy connectivity and overwork. Connectivity’s harmful effects have fueled new protective legislations, like “The right to disconnect” (RTD) in the EU. Knowledge about RTD is still scarce. REFLEX proposes an interdisciplinary, mixed-method approach, organized in six work packages (WPs). WP1 addresses how or to what degree central dimensions of work time, autonomy (i.e., flexitime-options) and protection (i.e., the right to disconnect) are understood as tools for inclusion in working life, in legal frameworks and by social parties. WP2 co-design an intervention to test disconnection-measures with four schools through Mutual Innovation and Learning Platforms (MILP). We evaluate the results of the intervention for work participation in a pre- and post-test quasi-randomized experimental design (intervention=470/control=3000)(WP3) and a qualitative process evaluation of the implementation processes of employees and managers (80 individual- and 8 focus group interviews) (WP4) to assess connectivity practices and frameworks, and the acceptability/feasibility of a disconnection intervention, before and after the intervention. WP5 examines attitudes and reactions towards after-hours connectivity with regards to work inclusion in a comparative survey-experiment (n=2500), to generalize findings. In WP6, findings from WP1-5 are synthesized with stakeholders to generate guidelines and inform well-aimed policies. All WPs focus on work time policies’ potential to either include or exclude employees from the work force. REFLEX will collaborate with stakeholders to provide a broad and sound knowledge base to design well-aimed policies for work time flexibility and connectivity – to promote work participation and prevent withdrawal.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon