Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies and methods to manage major insects and diseases of onion

Alternativ tittel: Strategier og metoder for å bekjempe skadedyr og sykdommer i løk

Tildelt: kr 0

Skadedyr og soppsykdommer reduserer avling og kvalitet av norsk løk i veksttiden og under lagring. Bedre kontroll av skadedyr og soppsykdommer i vekstsesongen vil dermed øke løkavlingen som følge av mindre frasortering. Hovedfokus i prosjektet er på løkflue og fusariose. Hovedmål for prosjektet er å sikre kvalitetsproduksjon av løk ved å utvikle metoder for overvåking, varsling og strategisk bekjempelse av løkflue og fusariose. I prosjektet skal det undersøkes hvilke Fusarium arter som infiserer norsk løk og hvor smitten kommer fra. Videre skal det jobbes med utvikling og testing av molekylære metoder for identifikasjon av løkflue og påvisning av fusariose i setteløk og jord. I kontrollerte forsøk i veksthus skal ulike lavrisiko soppmidler, basisstoffer og biostimulanter mot fusariose undersøkes og evalueres. En felleprototype for overvåking av løkflue skal videreutvikles og testes, og biologiske data fra overvåkingen skal benyttes til å optimalisere en tysk varslingsmodell til norske forhold. Prosjektet vil bidra til identifikasjon av fusariose i setteløk og bekjempelse av fusariose i løk og til etablering av overvåkings- og varslingsmetode for løkflue.

Onion fly and Fusarium basal rot represent major threats for sustainable Norwegian onion production. There are substantial gaps in our knowledge regarding these pests such as which Fusarium species infect onions in Norway, what are the main sources of Fusarium inoculum, and how onion fly prevalence is changing through the growing season. As the development of integrated pest management (IPM) strategies relies heavily on an understanding of pest biology, ecology, epidemiology, and environmental factors conducive to epidemic development, the knowledge gaps related to onion fly and Fusarium spp. hamper researchers’ and advisors’ ability to deliver sound and evidence-based IPM recommendations to both onion sets and food onion producers for the control of Fusarium basal rot and onion fly. By focusing on these knowledge gaps, the QualityOnion will develop new Fusarium detection and quantification methods, study how to combat the different Fusarium species infecting onions in Norway, develop a monitoring system and forecasting model for onion fly and study whether infestation by arthropod pests can predispose onion to Fusarium and vice versa. The QualityOnion will substantially improve our knowledge and understanding of Fusarium basal rot and onion fly. We hypothesize that improved knowledge of diagnostics, monitoring, forecasting, as well as interactions between fungal and arthropod pests, will improve the IPM strategies, and thus, help onion producers to reduce the yield losses related to onion fly and Fusarium basal rot. In addition, the QualityOnion contributes to reduced production costs and anti-resistance strategies by guiding the use of pesticides only where and when necessary. Altogether, the QualityOnion helps to extend the time that Norwegian onions are available on the market. By promoting profitability, food safety, and food security, the QualityOnion project will make a major contribution to sustainable onion production in Norway.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder