Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Frischsenteret

Tildelt: kr 0,90 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP3 IKT og digital transformasjonMiljøteknologiIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Demokrati og global utviklingIKT forskningsområdeLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Klima og miljøCO2-håndteringCCS - annetPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingArbeidKlimaCO2-håndteringUtviklingsforskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Tillit og fellesskapUtdanningVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Energi og transportPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 HelsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningArbeidArbeidsmarkedPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivAnvendt forskningVelferdLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje ForskningssystemetLTP3 VelferdstjenesterHelsePortefølje Helse