Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU IFE

Tildelt: kr 53,0 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

IKT forskningsområdeMaritimDigitalisering av maritim næringCO2-håndteringCCS - transportPortefølje Klima og miljøPortefølje Energi og transportMaritimLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 Klima, miljø og energiCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMiljøvennlig energiEnergibruk i industriPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, polar og miljøPetroleumMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittUtviklingsarbeidIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPetroleumUndergrunnsforståelseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje InnovasjonPetroleumBoring, komplettering og intervensjonPetroleumProduksjon, prosessering og transportPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierCO2-håndteringLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Demokrati og global utviklingNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderNanoteknologi/avanserte materialerNaturmangfold og miljøLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMineralerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiFornybar energi, solIKT forskningsområdeDigital sikkerhetBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiMiljøvennlig energiMiljøteknologiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftCO2-håndteringCCS - fangstUtenriks og internasjonale relasjonerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPolitikk- og forvaltningsområderForskningMineralerLandbaserte mineralerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Hav og kyst