Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU IFE

Tildelt: kr 53,0 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Energi og transportPetroleumBoring, komplettering og intervensjonNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerUtenriks og internasjonale relasjonerPetroleumKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderForskningIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterMiljøteknologiLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorMineralerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringMineralerLandbaserte mineralerMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonCO2-håndteringCCS - fangstPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Hav og kystAnvendt forskningMiljøvennlig energiFornybar energi, solMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerCO2-håndteringCCS - lagringMaritimLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Klima og miljøLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPetroleumUndergrunnsforståelseMaritimDigitalisering av maritim næringUtviklingsarbeidPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje InnovasjonIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i industriCO2-håndteringCCS - transportIKT forskningsområdeLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringMiljøvennlig energiKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerEnergi - Næringsområde