Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU SNF

Tildelt: kr 0,53 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

VelferdLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Velferd og utdanningMarinFiskeriLTP3 IKT og digital transformasjonArbeidArbeidslivBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningUtviklingsforskningPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierHavbrukMiljøvennlig energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje ForskningssystemetLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Mat og bioressurserUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiPortefølje Demokrati og global utviklingMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålMarinHavbrukDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Energi og transportKutt i utslipp av klimagasserAnvendt forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingPortefølje Klima og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 VelferdstjenesterTransport og mobilitetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Hav og kystBransjer og næringerReiselivLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktVelferdInntektssikringPortefølje InnovasjonKlimaMaritimDigitalisering av maritim næringUtdanningReiselivMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMarinBransjer og næringerTransport og samferdselMaritimArbeidArbeidsmarkedKlimarelevant forskningSamfunnssikkerhetReiselivReiselivsnæringenVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Klima, miljø og energi