Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU SNF

Tildelt: kr 0,53 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukSamfunnssikkerhetVelferdInntektssikringArbeidArbeidsmarkedPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktTransport og mobilitetLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Energi og transportMaritimDigitalisering av maritim næringLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderUtviklingMarinUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPortefølje Klima og miljøLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonArbeidArbeidslivPortefølje Velferd og utdanningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Tillit og fellesskapMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Mat og bioressurserArbeidBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Hav og kystAnvendt forskningMarinHavbrukMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsforskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje InnovasjonMiljøvennlig energiReiselivReiselivsnæringenLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerMarinFiskeriMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukKlimaDigitalisering og bruk av IKTDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdBransjer og næringerReiselivUtdanningReiselivPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMaritimVelferdPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 VelferdstjenesterKutt i utslipp av klimagasser