Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NILU

Tildelt: kr 35,8 mill.

Prosjektnummer:

344565

Prosjektperiode:

2023 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP3 Marine bioressurser og havforvaltningGrunnforskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterForurensningIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittNaturmangfold og miljøPolarAntarktisHelseteknologierDiagnostiske teknologierLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje InnovasjonNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKlimaKlimasystemet og klimaendringerPolarPortefølje ForskningssystemetLTP3 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTSirkulær økonomiHelseteknologierIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringBioteknologiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterUtviklingsarbeidKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorKlimaLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPortefølje Energi og transportLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøNanoteknologi/avanserte materialerTransport og mobilitetPortefølje Banebrytende forskningKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeKutt i utslipp av klimagasserIKT forskningsområdeSmarte komponenterBransjer og næringerPortefølje Klima og miljøMarinPetroleumNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, miljø og energiAnvendt forskningPortefølje Muliggjørende teknologierMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltning