Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektnummer:

344573

Prosjektperiode:

2023 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringAnvendt forskningLTP3 Klima, polar og miljøSamfunnssikkerhetKlimaKlimatjenesterPortefølje ForskningssystemetBioteknologiMedisinsk bioteknologiMarinFiskeriVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Klima og miljøLandbrukFôr og ernæringHelseteknologierPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringBransjer og næringerVelferdBransjer og næringerIKT-næringenKutt i utslipp av klimagasserIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Banebrytende forskningDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeDigital sikkerhetMaritimDigitalisering av maritim næringIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMatMat - Grønn sektorCO2-håndteringCCS - lagringMatHavbrukFôr og ernæringAvanserte produksjonsprosesserMarinLTP3 Tillit og fellesskapMaritimUtviklingsarbeidNaturmangfoldPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningHelseteknologierDiagnostiske teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 Hav og kystLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonMiljøvennlig energiGrunnforskningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Petroleum og mineralerMarinHavbrukPetroleumBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Demokrati og global utviklingKlimaBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havKlimarelevant forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerFinans og bankBioteknologiNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje HelseCO2-håndteringPortefølje Velferd og utdanningLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje InnovasjonBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMarinMarin bioteknologiHelseteknologierVelferdsteknologierLTP3 HelseLandbrukBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriHelsePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningNaturmangfold og miljøMiljøteknologiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierHavbrukLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaKlimasystemet og klimaendringerBioteknologiLandbruksbioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltning