Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU PRIO

Tildelt: kr 16,3 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP3 Klima, polar og miljøVelferdMigrasjon, innvandring og integreringKlimarelevant forskningLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMatGlobal matsikkerhetKulturVitenskap og samfunnPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Tillit og fellesskapKulturGrunnforskningUtviklingsarbeidLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetVelferdLTP3 Klima, miljø og energiKlimaKlimasystemet og klimaendringerPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 Fagmiljøer og talenterDemokrati, makt og styringUtviklingsforskningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Klima og miljøIKT forskningsområdeUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks SikkerhetspolitikkLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelSamfunnssikkerhetLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderKlimaMiljøvennlig energiPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålMatPortefølje Demokrati og global utviklingUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetPortefølje ForskningssystemetDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Energi og transportAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTAndreIKT forskningsområdeDigital sikkerhet